Adviezen

Via NOOZO geven personen met een handicap advies aan de Vlaamse Regering. In zo'n advies suggereren we wat de regering kan doen om drempels weg te werken in het leven van personen met een handicap.

Op naar een integraal toegankelijkheidsbeleid

Op naar een integraal toegankelijkheidsbeleid

Onze aanbevelingen voor een beter toegankelijkheidsbeleid.

Verder lezen
Programmadecreet begroting 2021

Programmadecreet begroting 2021

NOOZO bekeek het programmadecreet 2021 en gaf aanbevelingen rond 2 elementen van onderwijs.

Verder lezen
Planmatig werk maken van een betere toegankelijkheid

Planmatig werk maken van een betere toegankelijkheid

Personen met een handicap hebben vaak geen volledige toegang tot gebouwen. Daarom is een bijsturing van de stedenbouwkundige verordening nodig.

Verder lezen
Covid-19 en kansen voor de toekomst

Covid-19 en kansen voor de toekomst

De coronacrisis kan een keerpunt zijn. We wijzen op kansen voor de toekomst.

Verder lezen
Basisbereikbaarheid: naar een vraaggericht openbaar vervoer voor iedereen

Basisbereikbaarheid: naar een vraaggericht openbaar vervoer voor iedereen

NOOZO formuleert aanbevelingen voor openbaar vervoer dat voor iedereen bruikbaar en beschikbaar is.

Verder lezen
Naar een diverse, toegankelijke en vernieuwende openbare omroep

Naar een diverse, toegankelijke en vernieuwende openbare omroep

Er komt een nieuwe beheersovereenkomst met de VRT. NOOZO geeft advies waardoor personen met een handicap radio en tv op een betere manier kunnen (mee)maken.

Verder lezen
De Mobiliteitscentrale als spil in de vervoersketen voor personen met een handicap

De Mobiliteitscentrale als spil in de vervoersketen voor personen met een handicap

De mobiliteitscentrale speelt een belangrijke rol in de organisatie van het vervoer op maat. In dit advies staan we stil bij verwachtingen over taken, uitwerking en kwaliteitseisen van de Mobiliteitscentrale.

Verder lezen
Sneladvies Covid-19

Sneladvies Covid-19

NOOZO maakte een sneladvies voor de Vlaamse Regering over de coronacrisis.

Verder lezen
Lezing Beleidsplannen Vlaamse Regering 2019 – 2024

Lezing Beleidsplannen Vlaamse Regering 2019 – 2024

We bundelden onze beschouwingen en aanbevelingen bij de beleidsplannen van de Vlaamse Regering.

Verder lezen