Nieuws

Advies EAA Mobiliteit

De Europese toegankelijkheidsrichtlijn behandelt ook de toegankelijkheid van het openbaar vervoer. De toepassing is beperkt. Voor het regionale vervoer zijn er enkel richtlijnen rond de toegankelijkheid van zelfbedieningsterminals.

De Regering zet de voorschriften van de Europese richtlijn niet om naar nieuwe wetgeving. In plaats daarvan worden deze richtlijnen omgezet naar instrumenten zoals ontwerpgidsen voor haltes en overstapplaatsen (of hoppinpunten).

Aanbevelingen

NOOZO doet hierover volgende aanbevelingen:

 • Zorg voor een wettelijke verankering van toegankelijkheid van openbaar vervoer (of basisbereikbaarheid). Toegankelijkheid moet duidelijker als ‘integrale toegankelijkheid’ worden opgenomen in de regelgeving.
 • Er is nood aan een instantie die de uitvoering van toegankelijkheid van basisbereikbaarheid monitort. Zorg dat deze instantie ook de uitvoering van de Europese toegankelijkheidsrichtlijn opvolgt.
 • Maak deze instantie voldoende onafhankelijk van de beleidsplanning en -uitvoering van basisbereikbaarheid. Betrek bij de werking van deze instantie ook gebruikers met toegankelijkheidsnoden.
 • Pas de Europese toegankelijkheidsrichtlijn toe op alle schakels van basisbereikbaarheid.
 • Het is nodig de bebouwde omgeving voor haltes en mobipunten op te nemen in de toegankelijkheidsvereisten.
 • NOOZO waardeert de verschillende inspanningen om de toegankelijkheid van het openbaar vervoer te verbeteren. We adviseren om deze initiatieven te bundelen in een plan van aanpak op basis van een langetermijnvisie.

We bezorgden dit advies aan:

 • Mevrouw Lydia Peeters, minister van Mobiliteit en Openbare werken
 • Dhr. Bart Somers, minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen
 • De commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Parlement

Ter info aan:

 • Administratie Gelijke kansen Vlaanderen, t.a.v. Mevrouw Heidi Vander Poorten
 • Het departement MOW, t.a.v. De heer Filip Boelaert
 • De Mobiliteitsraad van Vlaanderen, t.a.v. De Heer Frank Van Thillo