Privacy policy

NOOZO – Vlaamse adviesraad handicap is er van overtuigd dat de bescherming van uw persoonlijke gegevens van essentieel belang is.

Waar wij jouw persoonsgegevens verwerken, doen we dat dan ook in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 ( hierna de ‘AVG’) en de daarvan afgeleide wetgeving.

Verwerkingsverantwoordelijke

De betrokken gegevens worden verwerkt door Noozo, Vooruitgangstraat 323, bus 7 1030 Brussel.

NOOZO – Vlaamse Adviesraad handicap is een projectwerking van GRIP vzw. GRIP is verwerkingsverantwoordelijke. NOOZO volgt het privacybeleid van GRIP vzw.

U leest hieronder op welke punten afwijkt van het privacybeleid van GRIP vzw.

 • voor het uitoefenen van jouw rechten tegenover de gegevens die je meedeelt aan NOOZO, dien je contact op te nemen met Tim Claerhout via info@noozo.be of 022740031.
 • NOOZO verzamelt alleen gegevens onder de verwerkingsgrond toestemming of wettelijke verplichting teneinde:
  • met u contact op te nemen bij vragen
   u te laten deelnemen aan overleggen, vergaderingen of studiedagen van NOOZO.
  • u te informeren over de werking van NOOZO
  • u een vrijwilligersvergoeding of een reële kostenvergoeding te betalen voor deelname aan overleggen van NOOZO.

NOOZO verzamelt geen gevoelige gegevens zoals jouw naam, jouw adres, jouw telefoonnummer, jouw bankrekening en jouw ervaring met thema’s.

Bewaartermijnen

Jouw gegevens worden gewist binnen de twee jaar na uw laatste contact met de organisatie. Betalingsgegevens worden daarentegen 7 jaar bijgehouden, om te voldoen aan onze boekhoudkundige verplichtingen.

Rechten ten overstaan van uw gegevens

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Bovenaan deze verklaring staat ook hoe je contact met ons kan opnemen.

Vragen en klachten

Heb je nog een vraag over deze privacy verklaring of een klacht, neem dan contact op met Tim Claerhout via info@noozo.be

Indien je een klacht hebt over het gebruik van persoonsgegevens door NOOZO en komen we er samen niet uit, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dit is de dienst van de overheid op het gebied van privacy bescherming.