Adviezen

Via NOOZO geven personen met een handicap advies aan de Vlaamse Regering. In zo'n advies suggereren we wat de regering kan doen om drempels weg te werken in het leven van personen met een handicap.

Briefadvies uitrol leersteundeceet

Briefadvies uitrol leersteundeceet

NOOZO vraagt de minister van Onderwijs om ouders nog voor de zomer te informeren over het nieuwe leersteunmodel.

Verder lezen
Advies Interministeriële Conferentie

Advies Interministeriële Conferentie

NOOZO werkte samen met andere adviesraden aan een advies over de Interministeriële Conferentie.

Verder lezen
Advies jeugddecreet

Advies jeugddecreet

NOOZO geeft advies over het jeugddecreet. Zo kan jeugdwerk meer inclusief worden en hebben kinderen en jongeren met een handicap keuzevrijheid in hun vrijetijd.

Verder lezen
Advies Besluit toegankelijkheid van omroepprogramma's

Advies Besluit toegankelijkheid van omroepprogramma's

De Vlaamse minister van Media, Benjamin Dalle, werkte aan nieuwe regelgeving om de toegankelijkheid van programma’s op commerciële televisiezenders te verbeteren. Hij vroeg NOOZO hierover advies.

Verder lezen
Advies voorontwerp decreet leersteun

Advies voorontwerp decreet leersteun

Het M-decreet voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften wordt ingeruild voor het nieuwe leersteundecreet. Vanaf het schooljaar 2023 – 2024 zou het nieuwe leersteundecreet van kracht moeten gaan.

Verder lezen
Advies Besluit Werk- en Zorgtrajecten

Advies Besluit Werk- en Zorgtrajecten

Werk- en zorgtrajecten zetten in op een traject naar werk voor personen die om cognitieve, medische, psychische of sociale redenen (nog) niet aan de slag zijn. NOOZO geeft aanbevelingen om drempels weg te werken voor deelnemers.

Verder lezen
Besluit Individueel Maatwerk

Besluit Individueel Maatwerk

NOOZO adviseerde over het uitvoeringsbesluit individueel maatwerk. Zo kunnen meer personen met een arbeidshandicap aan de slag op de gewone arbeidsmarkt.

Verder lezen
Advies werk- en zorgtrajecten

Advies werk- en zorgtrajecten

NOOZO erkent het belang van een goed decreet voor werk- en zorgtrajecten.

Verder lezen
Advies over de conceptnota mobiliteit voor personen met een beperking

Advies over de conceptnota mobiliteit voor personen met een beperking

Het Vlaamse Parlement gaat aan de slag met ideeën om de mobiliteit van personen met een beperking te verbeteren. Wij reageren op de verschillende voorstellen en signaleren verdere knelpunten vanuit ervaringsdeskundigheid.

Verder lezen
Advies Vlaams Mensenrechteninstituut

Advies Vlaams Mensenrechteninstituut

De Vlaamse Regering stopt de samenwerking met UNIA, Interfederaal Gelijkekansencentrum. Ter vervanging komt er een nieuw Vlaams Mensenrechteninstituut (of VMRI). De Vlaamse Regering vroeg advies aan NOOZO over de plannen voor dit instituut.

Verder lezen
Advies EAA Mobiliteit

Advies EAA Mobiliteit

NOOZO doet aanbevelingen om de Europese toegankelijkheidsrichtlijn om te zetten naar het domein mobiliteit.

Verder lezen
Advies hulpmiddelen voor plus 65-jarigen

Advies hulpmiddelen voor plus 65-jarigen

NOOZO werkte een advies uit met aanbevelingen om de toegang tot hulpmiddelen voor plus 65-jarigen te realiseren.

Verder lezen