Adviezen

Via NOOZO geven personen met een handicap advies aan de Vlaamse Regering. In zo'n advies suggereren we wat de regering kan doen om drempels weg te werken in het leven van personen met een handicap.

Advies jeugd en gezin

Advies jeugd en gezin

NOOZO geeft advies over een nieuw decreet over de organisatie van een geïntegreerd gezins- en jeugdhulpbeleid.

Verder lezen