Nieuws

Advies Europese toegankelijkheidsrichtlijn: media

De minister van Media maakte een uitbreiding van het mediadecreet. Er komen nieuwe regels voor de toegankelijkheid van media. Zo wordt het in de toekomst makkelijker voor personen met een handicap om tv te kijken of streamingdiensten te gebruiken. 

Omzetting van de Europese toegankelijkheidsrichtlijn

De wijziging van het mediadecreet komt er naar aanleiding van de Europese toegankelijkheidsrichtlijn. Deze Europese regelgeving verplicht (media)bedrijven om hun websites en apps, toestellen en software toegankelijk te maken.

De Vlaamse Regering keurde een eerste ontwerp goed van de omzetting van de toegankelijkheidsrichtlijn. De nieuwe regels voor toegankelijkheid gaan in vanaf juni 2022. Daarna krijgen bedrijven 3 jaar de tijd om zich aan te passen. 

Wat verandert er aan het mediadecreet? 

Er komen nieuwe toegankelijkheidsvoorschriften voor: 

 • de settopbox (of de digibox). 
 • de toegangsdiensten tot televisie (providers en streamingdiensten).

De toegankelijkheidsvoorschriften gelden niet voor: 

 • micro-ondernemingen. Dit zijn ondernemingen met minder dan 10 werknemers en een jaaromzet van minder dan 2 miljoen euro. 
 • wanneer het product of dienst teveel moet veranderen om toegankelijk te worden. 
 • wanneer er onevenredige last optreedt. Dit betekent dat het bijvoorbeeld te duur is om het product of dienst aan te passen. 

Onze aanbevelingen

NOOZO waardeert dat de minister van Media het voortouw neemt met dit ontwerp. De omzetting gebeurt wel minimaal. NOOZO pleit voor een beleid met meer ambitie op vlak van mediatoegankelijkheid. Deze aanbevelingen dragen hieraan bij: 

 • Hanteer bij de beoordeling van toegankelijkheid alle toegankelijkheidsvoorschriften. Zorg ervoor dat toegankelijkheid verder gaat dan de minimumeisen in de Europese richtlijn.
 • Producenten en dienstverleners kunnen “onevenredige last” inroepen om niet aan de toegankelijkheidsvoorschriften te voldoen. Allerlei kosten komen in aanmerking om zich te ontdoen van de verplichtingen. Wat toegankelijkheid voor de gebruiker opbrengt, is te weinig uitgewerkt. Werk de evaluatiecriteria voor “onevenredige last” evenwichtiger uit.
 • Zorg voor laagdrempelige en goede info- en adviesverlening voor de beoordeling van de onevenredigheid.
 • Stel micro-ondernemingen die diensten leveren niet vrij van de toegankelijkheidsverplichtingen. Bied hun ondersteuning om toegankelijke producten en diensten te leveren.
 • Breid het contactpunt bij de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) uit om klachten in verband met toegankelijkheid van diensten en producten te behandelen. 
 • Betrek ervaringsdeskundigen bij monitoring en controle van de richtlijn. 

We bezorgden dit advies aan: 

 • Benjamin Dalle, minister van Brussel, Jeugd en Media
 • Bart Somers, minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering en Gelijke Kansen
 • De administratie Gelijke Kansen
 • Ter info aan: SARC sectorraad media, Vlaamse Regulator voor de Media (VRM), het departement Cultuur, Jeugd en Media, de administratie Gelijke Kansen Vlaanderen.