Nieuws

Advies hulpmiddelen voor plus 65-jarigen

Situering

Om een erkenning handicap te krijgen van het Vlaams Agentschap Personen met een Handicap (VAPH) moet je een aanvraag indienen voor je 65ste verjaardag. Wanneer je je handicap op latere leeftijd verwerft, heb je dus geen recht op terugbetaling van hulpmiddelen. Deze problematiek wordt al jaren aangeklaagd.

NOOZO formuleert met dit advies aanbevelingen om toegang tot hulpmiddelen voor plus 65-jarigen te realiseren.

Het recht op hulpmiddelen voor 65-plussers moet gegarandeerd worden. Het is een maatschappelijke noodzaak toegang tot hulpmiddelen voor mensen boven 65 jaar te voorzien.

Doelstelling

De uiteindelijke doelstelling is een leeftijdsonafhankelijk hulpmiddelenbeleid voor alle personen met een handicap. Op korte termijn kan dit best gerealiseerd worden door:

 • Wie al een erkende handicap heeft voor 65 jaar ruimere toegang te geven tot het VAPH na 65 jaar.
 • Via gerichte stappen de toegang tot hulpmiddelen voor plus 65-jarigen mogelijk te maken.

Aandachtspunten

 • Voorzie hiervoor voldoende middelen. De rechten van wie een handicap voor 65 jaar opliep mogen er niet op achteruit gaan.
 • NOOZO ziet de verdere ontwikkeling van het hulpmiddelenbeleid eerder voortbouwend op de aanpak van het VAPH dan de benadering in de VSB. Het voorzien in hulpmiddelen gebeurt best door een multi-disciplinaire benadering, grote inbreng in het eigen dossier, beleid dat ontwikkeld wordt met inbreng van gebruikers, interne beroepsmogelijkheden en los van bijdragen in de Vlaamse Sociale Bescherming (VSB).
 • Beleidskeuzes moeten onderbouwd worden met ervaringen uit de praktijk of resultaten van onderzoek. Inzichten over de effectiviteit van de aanpak van de VSB en het VAPH ontbreken.

We bezorgden dit advies aan:

 • De heer Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
 • De heer Bart Somers, minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen
 • De commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding van het Vlaams parlement
 • Ter info aan:
  • Administratie Gelijke kansen Vlaanderen
  • Het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
  • Het Agentschap Zorg en Gezondheid
  • Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
  • De Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG)
  • De Vlaamse Ouderenraad