Nieuws

Advies webtoegankelijkheid

Sinds 2016 gelden er Europese richtlijnen om de toegankelijkheid van het internet te verbeteren. Toegankelijke websites zijn nodig om personen met een beperking gelijke toegang te geven tot informatie. Daarom is toegankelijkheid verplicht voor apps en websites van de overheid. In 2021 controleert de Vlaamse overheid die toegankelijkheid en vraagt hierover advies aan NOOZO – Vlaamse adviesraad handicap.

Webtoegankelijkheid

De overheid organiseert een screening van een aantal websites en apps. Ze werken hiervoor met een steekproef waarbij ze een aantal sites en apps selecteren om te controleren. De Europese richtlijnen webtoegankelijkheid verplichten de overheid om de samenstelling van de steekproef af te toetsen bij organisaties die mensen met een handicap vertegenwoordigen. NOOZO – Vlaamse adviesraad handicap geeft advies over de steekproef en geeft een aantal extra aanbevelingen over het algemene beleid rond webtoegankelijkheid.

Steekproef

We merken dat de overheid een grondige voorbereiding maakte van de screening. De grote lijnen van de steekproeftrekking zijn goed opgesteld. We hebben echter nog bijkomende opmerkingen. We willen een uitbreiding van de steekproef (met 50%). Daarbij moet er meer aandacht zijn voor diversiteit: er moeten meer verschillende soorten websites worden gecontroleerd. In de steekproef willen we een uitbreiding met:

 • alle websites die nu reeds onder de toegankelijkheidsmonitor vallen,
 • meer websites van gemeentes en intercommunales,
 • scholen,
 • organisaties die essentiële diensten leveren of diensten gericht op personen met een handicap.

Aanbevelingen

Dit zijn onze verdere aanbevelingen over de controle op webtoegankelijkheid.

 • Besteed tijdens de doorlichting extra aandacht aan websites met een loketfunctie en de toegankelijkheid hiervan.
 • Er ontbreken een aantal websites met belangrijke diensten voor personen met een handicap op de domeinen welzijn en werk. Voeg deze sites toe aan de plannen voor doorlichting.
 • Bereid de volgende rapportageperiode reeds voor door duidelijkheid te verschaffen over welke organisaties onder de richtlijn vallen. Communiceer aan hen en biedt ondersteuning aan.
 • Speel kort op de bal. Gebruik de jaarlijkse monitoring om actief aan de slag te gaan met de websitebeheerders en wacht niet tot de driejaarlijkse rapportage.
 • Leerpunten uit het nazicht van websites moeten ook leiden tot verbeteringen van de toegankelijkheid.
 • Maak de resultaten van de monitoring openbaar. Bespreek ze met organisaties van personen met een handicap.
 • Zorg voor een ruimere verspreiding en betere uitwerking van de toegankelijkheidsverklaring op websites van overheidsinstanties.
 • Monitoring is slechts een deel van het toegankelijkheidsbeleid van websites. Een instantie met een sterke trekkersrol moet samen met websitebeheerders met deze resultaten aan de slag. Deze instantie moet ook beleid uitwerken.