Wat is NOOZO?

NOOZO - Vlaamse adviesraad handicap geeft advies aan de Vlaamse Regering over alle onderwerpen die belangrijk zijn in het leven van personen met een handicap. Personen met een handicap willen inspraak over beleid dat hun leven beïnvloedt. Via NOOZO kunnen personen met een handicap actief hun stem laten horen.

Wat doet NOOZO?

De opdracht van NOOZO is beleidsparticipatie van personen met een handicap.

NOOZO werkt aan adviezen. In een NOOZO advies staat ervaringsdeskundigheid telkens centraal. Deze adviezen maken we op twee manieren:

  • op vraag van de Vlaamse Regering of het Vlaams Parlement 
  • op eigen initiatief

NOOZO als vzw kent een lange voorgeschiedenis. Hier lees je meer over deze voorgeschiedenis.

Hoe werkt NOOZO?

De deelnemers van NOOZO zijn vertegenwoordigers van verenigingen van/voor personen met een handicap. Ook particulieren kunnen meedoen. Het zijn heel uiteenlopende verenigingen. Er zijn verenigingen die de brede groep van personen met een handicap vertegenwoordigen en er zijn handicapspecifieke verenigingen. Zij komen samen en stemmen met elkaar af waardoor ze sterker staan op vlak van beleid.

Leden van NOOZO kunnen deelnemen aan werkgroepen. Deze thematische groepen bereiden het advies voor. De adviesgroep, een vaste kern deelnemers, werkt telkens het advies af. 

Welke thema's staan er op het programma?

NOOZO buigt zich over allerlei verschillende thema's: onderwijs, zorg, mobiliteit, ...
Ieder jaar stelt NOOZO een adviesprogramma op. Hier worden de adviezen op eigen initiatief in gepland. Bekijk het adviesprogramma van 2021 en 2022.