Adviezen

Via NOOZO geven personen met een handicap advies aan de Vlaamse Regering. In zo'n advies suggereren we wat de regering kan doen om drempels weg te werken in het leven van personen met een handicap.

Advies gelijkekansen- en diversiteitsbeleid Vlaamse administratie

Advies gelijkekansen- en diversiteitsbeleid Vlaamse administratie

De Vlaamse regering wil een inclusieve werkgever zijn en haar personeelsleden met een handicap of chronische ziekte beter ondersteunen. Hiervoor krijgt het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid en het Vlaams personeelsstatuut een update.

Verder lezen
Advies Besluit Werk- en Zorgtrajecten

Advies Besluit Werk- en Zorgtrajecten

Werk- en zorgtrajecten zetten in op een traject naar werk voor personen die om cognitieve, medische, psychische of sociale redenen (nog) niet aan de slag zijn. NOOZO geeft aanbevelingen om drempels weg te werken voor deelnemers.

Verder lezen
Besluit Individueel Maatwerk

Besluit Individueel Maatwerk

NOOZO adviseerde over het uitvoeringsbesluit individueel maatwerk. Zo kunnen meer personen met een arbeidshandicap aan de slag op de gewone arbeidsmarkt.

Verder lezen
Advies werk- en zorgtrajecten

Advies werk- en zorgtrajecten

NOOZO erkent het belang van een goed decreet voor werk- en zorgtrajecten.

Verder lezen
Advies individueel maatwerk

Advies individueel maatwerk

De Vlaamse Regering wil meer kansen scheppen voor mensen met een arbeidshandicap die aan de slag willen op de open arbeidsmarkt. NOOZO gaf advies over het decreet individueel maatwerk.

Verder lezen