Nieuws

Advies uitrol basisbereikbaarheid

De Vlaamse Regering werkt aan een hervorming van het openbaar vervoer. Zij kiezen met basisbereikbaarheid voor vraaggericht vervoer. Er duiken verschillende problemen op bij de invoering van basisbereikbaarheid. NOOZO vraagt deze problemen op te lossen. Personen met een handicap verwachten dat hun reismogelijkheden met openbaar vervoer minstens behouden blijven en beter nog versterkt worden.  

Wat is basisbereikbaarheid? 

Basisbereikbaarheid betekent een andere manier om het openbaar vervoer te organiseren. Belangrijke plaatsen blijven bereikbaar via een vast aanbod van bussen en trams. Andere plaatsen zullen enkel met vervoer op maat bereikbaar zijn. Reizigers krijgen meer vervoersmiddelen ter beschikking om een traject af te leggen, zoals een fiets, step, deelwagen, bus of tram. Of je zal deze vervoersmiddelen moeten combineren om een volledige reis te maken.

Overstappen doe je via een hoppinpunt. Dit is een knooppunt waar verschillende vormen van openbaar vervoer samenkomen. Personen die zo'n complexe reis niet kunnen maken, bijvoorbeeld door een handicap, krijgen toegang tot aangepast vervoer (of flexplus vervoer). Hiermee raak je vlot van deur tot deur. 

Knelpunten

Er duiken problemen op bij de uitvoering van het decreet basisbereikbaarheid. Vooral het vervoer op maat en aangepast vervoer voor personen met een handicap staan nog niet op punt. Andere problemen zijn: 

  • de oprichting van de Mobiliteitscentrale laat op zich wachten
  • de tarieven voor het vervoer op maat zijn nog niet duidelijk
  • mogelijks wordt aangepast vervoer voor personen met een mobiliteitsbeperking duurder

Aanbevelingen

  • Los de problemen met vervoer op maat op
  • Overleg rond alle aspecten van basisbereikbaarheid meer met handicaporganisaties
  • Zorg voor een gelijktijdige, samenhangende en volledige uitvoering van vraaggestuurd vervoer
  • Werk aan een integraal toegankelijk openbaar vervoer op alle vervoerslagen
  • Wees ambitieus bij de omzetting van de Europese toegankelijkheidsrichtlijn

NOOZO vraagt dat openbaar vervoer voor personen met een handicap gegarandeerd blijft tot vervoer op maat volledig op punt staat. We verwachten dat er geen halteplaatsen of buslijnen verdwijnen tot er volledige duidelijkheid is over het aanbod, de prijs en toegang tot vervoer op maat en aangepast vervoer.