Werking

De structuur van NOOZO is een huis met vele kamers. De adviesgroep en de thematische werkgroepen buigen zich over de inhoudelijke werking van de adviesraad handicap. De stuurgroep en de grote groep besturen het project en maken hierbij de strategische keuzes.

De structuur van NOOZO voorgesteld als een huis. Er zijn drie kamers: werkgroep, stuurgroep en adviesgroep. In het dak van het bevindt zich de grote groep.

De adviesgroep

De adviesgroep schrijft de adviezen en communiceert deze aan de ganse Vlaamse Regering en/of de thematisch bevoegde ministers. Adviezen van de adviesgroep worden voorbereid in thematische werkgroepen. De adviesgroep heeft een gemengde samenstelling. Het merendeel van de leden vertegenwoordigt een deelnemende vereniging. Een minderheid van de leden neemt in eigen naam en vanuit deskundigheid deel aan de adviesgroep. De adviesgroep streeft ernaar dat minstens de helft van haar leden vanuit eigen handicapervaring deskundigheid in kunnen brengen. De huidige adviesgroep bestaat uit 14 leden.

Ria Decoopman

ZOC - SBPV

Jean De Cock

vzw Marjan

Jochen Van Hoof

individuele deelnemer

foto Werner Vols

Werner Vols

Absoluut vzw

Foto Sophie Willekens

Sophie Willekens

KVG

Foto Patrick Schelfhout

Patrick Schelfhout

Onze Nieuwe Toekomst

Foto Stinne Schaerlaecken

Stinne Schaerlaecken

Vlaamse Vereniging Autisme

Foto Antoon Janssens

Antoon Janssens

Brailleliga

Foto Luc Demarez

Luc Demarez

GRIP

Foto Reinhart Niesten

Reinhart Niesten

VFG

Foto Eric Van Damme

Eric Van Damme (voorzitter)

VeBeS

Johan Decruyenaere

Stan

De stuurgroep

De stuurgroep maakt keuzes rond de organisatorische en strategische uitbouw van de adviesraad handicap. De leden komen maandelijks bijeen om afspraken te maken over de werking van NOOZO. 


Deze groep bestaat uit 9 vertegenwoordigers van verenigingen: 

Eric Van Damme, voorzitter (VeBeS)
Sophie Beyers (VFG)
Luc De Grootte (MS-Liga)
Patrick Schelfhout (ONT)
Luc Demarez (GRIP)

Eddy Vandemeulebroucke (FOVIG)
Leon Verelst (Marjan)
Sophie Willekens (KVG)
Antoon Janssens (Brailleliga)

De grote groep

De grote groep volgt de beslissingen van de stuurgroep op. Tot de grote groep behoren alle leden van NOOZO. De leden van de grote groep geven feedback over de voortgang van het project.

De werkgroepen

Werkgroepen verkennen een thema en formuleren hierrond een visie en aanbevelingen. De adviesgroep legt de samenstelling van werkgroepen vast. In een werkgroep denken ervaringsdeskundigen, vertegenwoordigers van aan NOOZO deelnemende verenigingen en experts over een bepaald onderwerp na en schuiven aanbevelingen en verbetervoorstellen naar voor.

Werkgroepen mogen zeker ook de deuren openen en de stem van een grotere groep mensen met een handicap horen. Dit kan via het organiseren van focusgroepen en/of het opzetten van bevragingen.

Het secretariaat

De medewerkers van het secretariaat ondersteunen de algemene werking van NOOZO en staan in voor het uitschrijven van adviezen.