Werking

De structuur van NOOZO is een huis met vele kamers. De adviesgroep en de thematische werkgroepen buigen zich over de inhoudelijke werking van de adviesraad handicap. Het bestuur en de algemene vergadering besturen de vzw en maken hierbij de strategische keuzes.

NOOZO is als een huis: in het dak van de vereniging zitten de leden van de algemene vergadering. Andere kamers in het huis zijn het bestuur, adviesgroep en werkgroepen.

De adviesgroep

De adviesgroep schrijft de adviezen en communiceert deze aan de Vlaamse Regering. Adviezen van de adviesgroep worden voorbereid in thematische werkgroepen. De adviesgroep heeft een gemengde samenstelling. Het merendeel van de leden vertegenwoordigt een deelnemende vereniging. Een minderheid van de leden neemt in eigen naam en vanuit deskundigheid deel aan de adviesgroep. De adviesgroep streeft ernaar dat minstens de helft van haar leden vanuit eigen handicapervaring deskundigheid in kunnen brengen. De huidige adviesgroep bestaat uit 13 leden.

Foto Eric Van Damme

Eric Van Damme (voorzitter)

VeBeS

Foto Reinhart Niesten

Reinhart Niesten (woordvoerder)

Dito

Jean De Cock

Marjan vzw

Ria Decoopman

Symfoon

Johan Decruynaere

Trefpunt Stan

Foto Luc Demarez

Luc Demarez

GRIP

Foto Antoon Janssens

Antoon Janssens

Brailleliga

Foto Patrick Schelfhout

Patrick Schelfhout

Onze Nieuwe Toekomst

Helga Stevens

Doof Vlaanderen

Foto Eddy Vandemeulebroucke

Eddy Vande meulebroucke

FOVIG

Jochen Van Hoof

individuele deelnemer

foto Werner Vols

Werner Vols

Absoluut vzw

Bestuur

Het Bestuur maakt keuzes rond de organisatorische en strategische uitbouw van de adviesraad handicap. De leden komen maandelijks bijeen om afspraken te maken over de werking van NOOZO. 


Deze groep bestaat uit 9 vertegenwoordigers van verenigingen: 

Eric Van Damme, voorzitter (VeBeS)
Sophie Beyers (Dito)
Ria Decoopman (Symfoon)
Johan Decruynaere (Trefpunt Stan)

Luc Demarez (GRIP)
Audrey Muschter (Zebrapad)
Patrick Schelfhout (ONT)
Hugo Verhoeven (FOVIG)
Sophie Willekens (KVG)

De algemene vergadering

De grote groep volgt de beslissingen van de stuurgroep op. Tot de grote groep behoren alle leden van NOOZO

De werkgroepen

Werkgroepen verkennen een thema en formuleren hierrond een visie en aanbevelingen. De adviesgroep legt de samenstelling van werkgroepen vast. In een werkgroep denken ervaringsdeskundigen, vertegenwoordigers van NOOZO deelnemende verenigingen en experts over een bepaald onderwerp na en schuiven aanbevelingen naar voor.

Werkgroepen mogen zeker ook de deuren openen en de stem van een grotere groep mensen met een handicap horen. Dit kan via het organiseren van focusgroepen en/of het opzetten van bevragingen.

Het secretariaat

De medewerkers van het secretariaat ondersteunen de algemene werking van NOOZO en schrijven de adviezen.