Adviezen

Via NOOZO geven personen met een handicap advies aan de Vlaamse Regering. In zo'n advies suggereren we wat de regering kan doen om drempels weg te werken in het leven van personen met een handicap.

Advies EAA Mobiliteit

Advies EAA Mobiliteit

NOOZO doet aanbevelingen om de Europese toegankelijkheidsrichtlijn om te zetten naar het domein mobiliteit.

Verder lezen
Bezorgdheden over de uitrol van basisbereikbaarheid

Bezorgdheden over de uitrol van basisbereikbaarheid

NOOZO is bezorgd om de problemen die opduiken bij de uitrol van basisbereikbaarheid.

Verder lezen
Basisbereikbaarheid: naar een vraaggericht openbaar vervoer voor iedereen

Basisbereikbaarheid: naar een vraaggericht openbaar vervoer voor iedereen

NOOZO formuleert aanbevelingen voor openbaar vervoer dat voor iedereen bruikbaar en beschikbaar is.

Verder lezen
De Mobiliteitscentrale als spil in de vervoersketen voor personen met een handicap

De Mobiliteitscentrale als spil in de vervoersketen voor personen met een handicap

De mobiliteitscentrale speelt een belangrijke rol in de organisatie van het vervoer op maat. In dit advies staan we stil bij verwachtingen over taken, uitwerking en kwaliteitseisen van de Mobiliteitscentrale.

Verder lezen