Nieuws

Advies Gelijkekansendecreet

Het Gelijkekansendecreet (2008) krijgt een herziening. De Vlaamse Regering heeft daarbij aandacht voor de omzetting van Europese regelgeving op vlak van discriminatie en een andere aanpak om het gelijkekansenbeleid vorm te geven. 

NOOZO ziet een aantal goede evoluties in de wijzigingen van het decreet. We noemen er enkele:

  • Digitale inclusie is één van de doelstellingen van het Gelijkekansendecreet. Dit betekent dat het beleid wilt zorgen dat iedereen op het internet kan surfen. 
  • Het decreet legt de werking vast van een aantal organisaties die vanuit een mensenrechtenperspectief aan gelijke kansen werken. Zij kunnen nu op een duurzame manier hun werking uitbouwen.
  • De sancties bij discriminatie wogen vaak te licht. Het is positief dat de bedragen van de schadevergoeding worden verhoogd.

NOOZO mist nog zaken in de wijziging van het decreet. Het Gelijkekansendecreet zet bijvoorbeeld in op digitale inclusie. Online informatie moet toegankelijk zijn. NOOZO vindt dit te eng ingevuld. We adviseren dat alle informatie toegankelijk moet zijn. Daarnaast hoef je niet alle informatie online te zoeken, je hebt het recht op fysiek contact.

Daarnaast blijft toegankelijkheid een prioritair onderdeel in het Gelijkekansenbeleid. Het decreet voorziet een kader voor toegankelijkheidsdeskundigen. Zij waken over de toegankelijkheid van nieuwe en gerenoveerde gebouwen. We vragen om dit beleid te versterken door een algemene toegankelijkheidsplicht te installeren. NOOZO wil dat alle gebouwen toegankelijk worden, niet enkel de nieuwe en de gerenoveerde. 

Veranker het recht op inclusie in het decreet

NOOZO adviseert om in het decreet een verwijzing in te passen naar het recht op inclusie. Hierdoor wordt het recht op volledige inclusie van personen met een handicap bevestigd. We vragen om hier maatregelen aan te koppelen om personen te ondersteunen hun recht op inclusie in de samenleving te volbrengen.

Redelijke aanpassingen

Het Gelijkekansendecreet legt een aantal criteria of indicatoren vast om te bepalen of een aanpassing redelijk is, dan wel onevenredige last veroorzaakt. NOOZO erkent dat het voordelen kan opleveren om de indicatoren vast te leggen. Het kan meer rechtszekerheid bieden, maar we zien ook enkele risico’s in de voorziene formuleringen. Dialoog zou bijvoorbeeld als leidend principe bij een aanvraag tot redelijke aanpassingen moeten gelden. Twee partijen gaan steeds in dialoog over de redelijke aanpassing. NOOZO vraagt om dit proces in de wetgeving in te schrijven.

Ontbrekend puzzelstuk: rechtsbijstand 

Tot slot ziet NOOZO nog een ontbrekend puzzelstuk in het decreet: toegankelijke rechtsbijstand. De toegang tot de rechter gaat voor veel personen met een handicap gepaard met drempels. NOOZO vraagt om rechtsbijstand te organiseren. Dit zou kunnen via lokaal beschikbare contactpunten waar gratis juridisch advies wordt verleend. 

We bezorgden dit advies aan:

  • Bart Somers, Vlaams minister Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen,
  • Administratie Gelijke Kansen,
  • De Commissie voor Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken en Gelijke Kansen van het Vlaamse parlement,
  • Ter info aan VMRI.