Nieuws

Briefadvies uitrol leersteundecreet

Het nieuwe schooljaar nadert. Op 1 september start ook het nieuwe leersteunmodel. Voor veel ouders van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften betekent dit een nieuwe (door)start. Maar ouders signaleren dat de overgang naar leersteun stroef loopt. We vragen de minister van onderwijs dat ouders en leerlingen voor de zomer goede en duidelijke info krijgen over hun inclusietraject op school.  

De ondersteuning van leerlingen wordt hervormd. De bestaande ondersteuningsnetwerken houden ermee op. In plaats hiervan komen leersteuncentra. Deze organisaties leveren ondersteuning aan leerlingen van alle types. Daarnaast starten ook een aantal specifieke leersteuncentra op die expertise in huis hebben over leerlingen met een motorische beperking (type 4), visuele beperking (type 6), en leerlingen met een spraak- en taalontwikkelingsstoornis of auditieve beperking (type 7). Elke school gaat een samenwerking aan met 1 (algemeen) leersteuncentrum. Dit leersteuncentrum kan op zijn beurt bepaalde expertise inwinnen via een samenwerking met een specifiek leersteuncentrum. 

De overgang naar het leersteunmodel roept veel vragen op voor ouders en leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Ze geven aan dat ze weinig info ontvangen over de opstart van leersteun en onzeker zijn over de verderzetting van de ondersteuning. Daarom schreven we een briefadvies aan de minister van onderwijs.

We vragen:

  • Verschaf ouders nog voor de zomer duidelijke info in klare taal over hun leersteuntraject.
  • Garandeer continuïteit bij bestaande inclusietrajecten of zorg voor een warme overdracht bij overgangsmomenten, met garantie op ondersteuning.
  • Erken de ervaringsdeskundigheid van ouders. Zij willen hun verantwoordelijkheid opnemen en vragen een stem in de leerloopbaan van hun kinderen.
  • Communiceer op een juiste en positieve manier naar scholen over het inschrijvingsrecht. 

Lees het volledige advies:

Briefadvies uitrol leersteundecreet (pdf)

 

We bezorgen deze brief ook aan:

  • Bart Somers, Vlaams minister Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen,
  • De administratie Gelijke Kansen Vlaanderen,
  • De Commissie voor Onderwijs en Vorming van het Vlaamse Parlement,
  • Ter info aan: het Vlaamse Mensenrechteninstituut en de Vlaamse onderwijsraad.