Nieuws

Advies uitvoeringsbesluit jeugddecreet

In maart 2023 gaf NOOZO advies over het Jeugddecreet. De minister van Jeugd gaf bestaande decreten over de organisatie van het jeugdwerk een update en integreerde ze tot één decreet. Hij vroeg NOOZO nu ook advies over het bijhorend uitvoeringsbesluit.  

Het uitvoeringsbesluit van het Jeugddecreet bepaalt de procedures voor jeugdorganisaties op vlak van integriteitsbeleid, aanvraag van subsidies en evaluatie van de organisatie. Het bepaalt ook procedures voor de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan. 

In het vorig advies over het jeugddecreet adviseerde NOOZO om kinderen en jongeren met een handicap meer keuze te geven over hun vrije tijd door in te zetten op inclusief jeugdwerk.  

In dit advies gingen we dieper in op concrete maatregelen uit het uitvoeringsbesluit. We herkennen een aantal positieve punten:  

  • Vrijwillige jeugdwerkorganisaties kunnen via projectsubsidies een uitgebreide reeks van handicapspecifieke kosten vergoeden. Dit geeft jongeren met een handicap meer mogelijkheden om in te stappen bij de vereniging van hun keuze.  
  • Jeugdwerkorganisaties richten een aanspreekpunt integriteit op. Eén van de taken van dit aanspreekpunt is problemen rond inclusie op te volgen. Het aanspreekpunt heeft daarbij ook expliciet de opdracht verenigingen te ondersteunen bij de uitvoering van het integriteitsbeleid. 

Luister naar de stem van jongeren met een handicap

We zien nog een aantal verbeterpunten om het (inclusief) jeugdwerk voor kinderen en jongeren met een handicap te versterken. NOOZO vraagt de minister om meer mogelijkheden te voorzien voor kinderen en jongeren met een handicap om hun stem te laten horen over het jeugdbeleid. Laat hen daarbij zelf meedoen aan de voorbereiding, planning, uitvoering en opvolging van wetgeving. We vragen om ruimte te geven aan hun individuele en collectieve ervaringsdeskundigheid. We adviseren dat de minister hiervoor beleidsondersteunende processen voorziet. 

Stel projectsubsidies open voor elke redelijke aanpassing

Jeugdverenigingen in het vrijwillige jeugdwerk kunnen projectsubsidies aanvragen om een toegankelijke werking uit te bouwen voor kinderen en jongeren met een handicap. Deze subsidies dienen om een vastgelegd aantal kosten te vergoeden. Aanpassingen zijn individueel. NOOZO adviseert om deze lijst niet beperkend te maken. We vragen dat de projectsubsidies openstaan voor elke redelijke aanpassing.  

Geef diversiteitsdenken een plaats in de vorming van jeugdwerkers 

(Hoofd)animatoren kunnen zich vormen door een traject te volgen. NOOZO benadrukt het belang van voldoende aandacht voor kinderen en jongeren met een handicap tijdens deze vorming. We vragen de minister van Jeugd om handicapspecifieke kennis en 'diversiteitsdenken' hier een plaats in te geven.

We bezorgden dit advies aan:

  • Benjamin Dalle, minister van Brussel, Jeugd, Media en Armoedebestrijding;
  • Bart Somers, Vlaams minister Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen;
  • De administratie Gelijke Kansen Vlaanderen;
  • De Commissie voor cultuur, jeugd, sport en media van het Vlaamse Parlement;
  • Ter info aan: Vlaamse jeugdraad en netwerkorganisatie Iedereen Troef.