Nieuws

Briefadvies toegankelijkheidsverordening en woningen

De Vlaamse Regering geeft de stedenbouwkundige verordening een update. Dit werkte ze recent uit in een conceptnota. Samen met de Vlaamse Ouderenraad schreef NOOZO een brief als reactie op deze conceptnota. We betreuren allebei dat de overheid nog steeds geen plannen heeft om te werken aan een aanbod toegankelijke woningen. We vragen daarom om verplichte bouwnormen.

Wat is de stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid?

De stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid regelt de toegankelijkheid van publiek toegankelijke gebouwen en gemeenschappelijke delen van meergezinswoningen Het gaat bijvoorbeeld om ziekenhuizen, sportcentra, horeca en appartementsgebouwen. Het omvat een reeks wettelijke afspraken waarmee  rekening gehouden moet worden bij het bouwen of renoveren van deze gebouwen. 

Teleurstelling

Samen met Vlaamse Ouderenraad schreef NOOZO nu een brief als reactie op de conceptnota. De overheid maakt nog steeds geen plannen om te werken aan een aanbod toegankelijke woningen. Het zou bijvoorbeeld aangegrepen kunnen worden om strengere regels voor de toegankelijkheid en aanpasbaarheid van nieuwbouwwoningen en meergezinswoningen te voorzien.

Vlaamse regering, grijp kansen

Volgens ons biedt de update van de stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid  een strategische opportuniteit om snel mee aan de slag te gaan. NOOZO en de Vlaamse Ouderenraad vragen de Vlaamse regering om die kans te benutten. Op die manier kan er een ambitieuzer en op maat gemaakt woonbeleid worden gevoerd voor personen met een beperking en ouderen met ondersteuningsbehoeften.

We bezorgen deze brief ook aan:

  • Zuhal Demir, Vlaams minister van Omgeving,
  • Bart Somers, Vlaams minister van Gelijke Kansen,
  • Matthias Diependaele minister van Wonen,
  • Hilde Crevits, minister van Welzijn en coördinerend minister voor het ouderenbeleid.