Nieuws

Advies Mobiliteitscentrale

De Mobiliteitscentrale als spil in de vervoersketen voor personen met een handicap

In 2019 trad het decreet basisbereikbaarheid in werking. Hierdoor zal de organisatie van het openbaar vervoer grondig veranderen.

Het decreet basisbereikbaarheid zal ervoor zorgen dat steden en gemeenten met elkaar verbonden blijven via vaste lijnen van het openbaar vervoer. Ook belangrijke plaatsen zoals de school, het cultuurcentrum of een handelskern blijven bereikbaar via bus of tram. Van daaruit zal je op jouw bestemming kunnen raken via vervoer op maat. Dit kan een deelfiets, deelauto, een taxi of aangepast vervoer zijn. Om een reis te maken zal je meestal meerdere vervoersmiddelen moeten gebruiken.

De Mobiliteitscentrale speelt een belangrijke rol in de organisatie van het vervoer op maat. Ook wanneer je minder mobiel bent door een beperking kan je aangepast vervoer aanvragen via de mobiliteitscentrale. In dit advies staan we stil bij de verwachtingen over de taken, de uitwerking en kwaliteitseisen van de Mobiliteitscentrale.

 • Maak het kernnet en aanvullend net beter toegankelijk, om de nood aan aangepast vervoer te verminderen waar dit kan.
 • Maak werk van een duidelijk onthaal voor de Mobiliteitscentrale, met een herkenbare werking en uniforme procedures.
 • Zorg ervoor dat de Mobiliteitscentrale bereikbaar en beschikbaar is en een laagdrempelige werking heeft.
 • Gebruik maken van reizigersprofielen kan de werking van de Mobiliteitscentrale versnellen.
 • Zorg voor eenvoudige procedures voor de toegang tot aangepast vervoer en voldoende budget voor deze vorm van vervoer.
 • Bekijk in welke mate informatie over het aanbod aan lokaal vrijwilligersvervoer door de Mobiliteitscentrale kan aangeboden worden.
 • Onderzoek en test de mogelijkheden van assistentie bij de combinatie van verschillende vervoerdersmiddelen.
 • Maak werk van een aansluitings- en thuiskomstgarantie om de combinatie van openbaar vervoersmiddelen mogelijk en succesvol te maken.
 • Maak ook in de toekomst werk van maximumtarieven en sterke garanties voor aangepast vervoer.
 • Maak werk van de monitoring van de Mobiliteitscentrale en een centrale klachtenontvangst over het hele vervoersnet. Formaliseer daarnaast overlegmomenten met gebruikersvertegenwoordigers.
 • Maak de werking van de Mobiliteitscentrale ook beschikbaar voor toeristen en bezoekers met een handicap.

We bezorgen dit advies aan:

 • Mevr. Lydia Peeters, Vlaams minister van mobiliteit en openbare werken
 • Dhr. Jan Jambon, minister-president van de Vlaamse Regering
 • Dhr. Bart Somers, minister Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen
 • Dhr. Filip Boelaert, secretaris generaal van het departement Mobiliteit en Openbare Werken
 • Mevr. Heidi Vander Poorten, directeur Gelijke kansen Vlaanderen
 • De Commissie voor Mobiliteit en openbare werken van het Vlaamse Parlement