Nieuws

Advies programmadecreet

De Vlaamse Regering vroeg NOOZO advies over het programmadecreet 2021.

In een progrmmadecreet staan maatregelen die de regering nodig vindt om de begroting van het volgende jaar te kunnen uitvoeren. Elk van de maatregelen binnen het programmadecreet slaat op een stukje van de begroting en kunnen gaan over uiteenlopende onderwerpen zoals onderwijs, leefmilieu, cultuur, fiscaliteit, welzijn, landbouw, enzovoort.

NOOZO maakte in een kort advies twee opmerkingen, allebei rond onderwijs:

  • NOOZO betreurt het wegvallen van extra middelen voor de pedagogische begeleidingsdiensten omwille van de mogelijke negatieve invloed op de onderwijskansen voor leerlingen met een handicap.
  • Het programmadecreet schept een kader voor subsidiëring van moderne schoolinfrastructuur. Er komt meer aandacht voor het openstellen en het multifunctioneel inzetten van schoolgebouwen en de verbetering van de energie- en klimaatprestaties van scholen. NOOZO mist in de ambitie voor moderne schoolinfrastructuur aandacht voor het verbeteren van toegankelijkheid van (bestaande) schoolgebouwen.