Sneladvies rond het programmadecreet 2021

De Vlaamse Regering krijgt elk jaar geld van het parlement.
Ze mogen dat gebruiken om Vlaamse wetten uit te voeren.
Met dat geld bestellen ze bijvoorbeeld materiaal.
Ze mogen dit geld alleen gebruiken voor de Vlaamse wetten die al bestaan.
Soms wil de regering iets betalen waarvoor nog geen wet bestaat.
De Vlaamse regering maakt daarom een nieuw plan voor betalingen in 2021.

NOOZO gaf tips voor het thema onderwijs.
NOOZO is niet akkoord dat het extra geld voor de begeleiding op school wegvalt.
Zonder dit geld hebben hebben personen met een handicap minder kansen op school.
NOOZO vraagt dat schoolgebouwen meer toegankelijk worden.

Woordenlijst

Begroting:
de overheid heeft een plan hoeveel geld ze heeft.
In dat plan staat ook waaraan ze dat geld zal uitgeven.

Parlement:
In het parlement worden decreten gemaakt.
De leden van het parlement zijn gekozen door de mensen.
Dit gebeurt elke 5 jaar via verkiezingen.

Toegankelijk:
Het is makkelijk te gebruiken door personen met een handicap.
Bijvoorbeeld: je kan vlot in een gebouw naar binnen met een rolstoel.

Over deze tekst

Dit is een tekst in eenvoudige taal.
Eenvoudig te lezen (ETL) teksten
zijn belangrijk voor personen met een verstandelijke beperking.

We volgen de regels van Inclusion Europe over eenvoudige taal.
Personen met een verstandelijke beperking lazen deze tekst na.
© European Easy-to-Read Logo: Inclusion Europe.
Meer informatie op www.inclusion-europe.eu/easy-to-read.

We gebruikten ook pictogrammen om de tekst duidelijk te maken.
Sommige van deze tekeningen haalden we van www.sclera.be.