Advies webtoegankelijkheid

Advies steekproef screening webtoegankelijkheid

In 2021 controleert de Vlaamse overheid de toegankelijkheid van websites en apps van overheidsinstanties. Dit is een van de verplichtingen van de Europese richtlijn webtoegankelijkheid.

We waarderen de aanpak van de overheid. Zij maakten een grondige voorbereiding van deze screening. De overheid trekt een steekproef van een aantal websites die ze zullen doorlichten. De grote lijnen van de steekproeftrekking zijn goed opgesteld. We hebben echter nog bijkomende opmerkingen:

  • Breid de steekproef uit.
  • Neem in de steekproef meer websites op van gemeentes, scholen en organisaties die essentiële diensten leveren.
  • Besteed extra aandacht aan websites met een loketfunctie of digitale dienstverlening.
  • Zorg voor een betere spreiding van websites van de verschillende beleidsdomeinen.
  • Voeg belangrijke sites rond welzijn en werk toe aan de planning.

Daarnaast geeft NOOZO nog enkele aanbevelingen over de manier waarop de monitoring verloopt:

  • Leerpunten uit het nazicht van websites moeten ook leiden tot verbeteringen.
  • Maak de resultaten van de monitoring openbaar.
  • Zorg voor een betere uitwerking van de toegankelijkheidsverklaring op websites.
  • Een instantie met een sterke trekkersrol moet nieuw beleid uitwerken op basis van de resultaten van de screening.