Advies omzetting Europese toegankelijkheidsrichtlijn: media (VGT)

Advies

De overheid moet de Europese toegankelijkheidsrichtlijn omzetten naar nationale wetgeving tegen juni 2022. Deze richtlijn gaat voor een deel over de toegankelijkheid van media. Daarom komt er een wijziging van het mediadecreet. Zo komen er nieuwe toegankelijkheidsvoorschriften voor providers (bijvoorbeeld Telenet of Proximus), streamingdiensten en producten zoals de set-topbox (of digibox). Ook websites van tv, en mediadiensten vallen onder de richtlijn. 
Er zijn uitzonderingen op deze verplichting voor:

  • Diensten van micro-ondernemingen
  • Wanneer een wijziging “onevenredige last” oplevert. Dit betekent dat het bijvoorbeeld te duur is voor de producent om een product aan te passen.

NOOZO geeft volgende aanbevelingen voor een beter toegankelijkheidsbeleid:

  • Verplicht dienstverleners om klanten te helpen via een toegankelijke helpdesk.
  • Er zijn criteria om te bepalen of het een “onevenredige last” zou zijn om een product of dienst aan te passen. Daarbij wordt er te weinig rekening gehouden met de voordelen die een wijziging oplevert voor personen met een handicap. De evaluatiecriteria moeten een evenwichtigere uitwerking krijgen.
  • Micro-ondernemingen moeten ondersteuning krijgen van de overheid zodat ze toch aan toegankelijkheid kunnen werken.
  • Breid het contactpunt mediatoegankelijkheid uit. Zo kunnen burgers er ook terecht met klachten over toegankelijkheid van producten en diensten. Dit contactpunt moet een voorbeeld van toegankelijkheid zijn. Je moet op verschillende manieren contact kunnen nemen: via mail, telefoon, afstandstolk,…
  • De Vlaamse Regulator voor de Media moet controleren of de richtlijn wordt nageleefd.
  • Wanneer producenten of dienstverleners de richtlijn niet naleven, moeten ze hun fout herstellen. Het volstaat niet om enkel een boete te betalen.
  • Betrek ervaringsdeskundigen bij de controle en monitoring van toegankelijkheid.
  • Doe meer dan deze omzetting van de richtlijn. Maak een ruimer plan mediatoegankelijkheid met voldoende middelen. Informeer en ondersteun producenten en dienstverleners om tot toegankelijkheid te komen.