Nieuws

Advies aanvraagformulier redelijke aanpassingen

Als persoon met een handicap heb je recht op redelijke aanpassingen. Als het proces om deze aan te vragen stroef loopt, kan je een formulier gebruiken. De minister van Gelijke Kansen vroeg NOOZO hierover om advies.

Wat zijn redelijke aanpassingen?

Personen met een handicap hebben recht op redelijke aanpassingen. Deze aanpassingen zijn afgestemd op de individuele behoeften van personen met een handicap. Ze kunnen helpen om drempels weg te werken zodat personen met een handicap kunnen deelnemen aan de samenleving. Een rolstoelgebruiker kan bijvoorbeeld vragen om een oprijplaat te voorzien zodat een ingang toegankelijk wordt.

Nieuw formulier

De aanvraag en uitvoering van redelijke aanpassingen verloopt in samenspraak tussen de aanvrager en degene die de plicht moet uitvoeren. Soms loopt dit proces stroef. Daarom brengt de minister van Gelijke Kansen een modelformulier uit voor de aanvraag van redelijke aanpassingen. Het formulier zou de ontvanger kunnen sensibiliseren over het recht op redelijke aanpassingen. Het is geen verplichting om het formulier te gebruiken: je blijft vrij om de aanpassingen op een andere manier aan te vragen.

Knelpunten

Vanuit onze ervaring vinden we het formulier in zijn huidige vorm niet toegankelijk en laagdrempelig. Het formulier schrikt af. Het benadert de aanvraag tot redelijke aanpassingen op een te administratieve manier, waardoor de dialoog naar de achtergrond dreigt te verdwijnen. We zien volgende knelpunten:

 • Het is niet toegankelijk opgesteld,
 • Er wordt geen heldere taal gebruikt,
 • De gebruiker wordt afgeschrikt door de vraag om gedetailleerde medische info te delen via een formulier,
 • De bewijsvoering over handicap is onduidelijk (en in veel gevallen ook niet nodig of zinvol).

Aanbevelingen

Wij vragen om volgende wijzigingen aan het formulier te maken.

 • Gebruik heldere en klare taal in het formulier.
 • Check de digitale toegankelijkheid van het formulier en maak de nodige aanpassingen.
 • Informeer hoe andere organisaties die het formulier willen gebruiken ook op de toegankelijkheid ervan kunnen inzetten.
 • Haal de vraag naar medische informatie uit het modelformulier.
 • Bied via het formulier meer informatie over de aanvraagprocedure en het recht op redelijke aanpassingen. Die info gaat over de termijnen en moet sensibiliseren over het feit dat een aanvraag van redelijke aanpassingen kadert binnen een dynamisch proces.

We bezorgden het advies aan:

 • Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen
 • Administratie Gelijke Kansen