Nieuws

Advies aanvraagformulier redelijke aanpassingen

Als persoon met een handicap heb je recht op redelijke aanpassingen. Je hebt recht op bijvoorbeeld een tolk Vlaamse Gebarentaal, software voor de inzet van afstandstolken en schriftelijke communicatie. Soms verloopt de aanvraag en uitvoering van redelijke aanpassingen stroef. Daarom brengt de minister van Gelijke Kansen een modelformulier uit voor de aanvraag van redelijke aanpassingen. De minister van Gelijke kansen vroeg NOOZO om advies over het modelformulier.
We waarderen de volgende punten aan het formulier:
 • Het kan sensibiliseren over het recht op redelijke aanpassingen. Dit komt tegemoet aan het knelpunt dat weinig mensen op de hoogte zijn van het recht op redelijke aanpassingen.
 • Het formaliseert de aanvraag. Dit kan helpen als er geen antwoord komt op de aanvraag van redelijke aanpassingen.
 • Het herinnert aan het voorzichtig omgaan met persoonlijke en vertrouwelijke informatie.
NOOZO ziet echter ook knelpunten aan het formulier:
 • Het formulier is niet toegankelijk opgesteld.
 • De taal is niet helder.
 • De vraag om gedetailleerde medische info te delen en de informatie over gegevensbescherming schrikken af.
 • De bewijsvoering over handicap is niet duidelijk, en vaak ook niet nodig of zinvol.
 • Er is weinig informatie over het recht op redelijke aanpassingen en de aanvraagprocedure.
Wij zien het formulier graag volledig herwerkt. Een aantal wijzingen die wij vragen zijn:
 • Gebruik heldere en klare taal.
 • Check de digitale toegankelijkheid en maak de nodige aanpassingen.
 • Haal de vraag naar medische informatie uit het formulier.
 • Informeer over het recht op redelijke aanpassingen en de aanvraagprocedure. Dit gaat bijvoorbeeld over de antwoordtermijn van 30 dagen.