Nieuws

Een formulier voor redelijke aanpassingen

Mensen met een handicap hebben recht op redelijke aanpassingen.

Een redelijke aanpassing is een verandering die ervoor zorgt dat je kan meedoen op het werk, op school, in je sportclub,…

Een redelijke aanpassing is op jouw maat. Het vertrekt van wat jij nodig hebt.

Dat gaat bijvoorbeeld om hulp om een moeilijke tekst te begrijpen.

Soms gaat de aanvraag van een redelijke aanpassing moeilijk.

Je krijgt bijvoorbeeld geen antwoord.

Of je wordt niet ernstig genomen.

Sommige mensen weten niet dat een redelijke aanpassing een recht is.

Daarom zorgt de regering voor een formulier.

Het formulier moet het gemakkelijker maken.

NOOZO vindt dat het formulier kan helpen om een redelijke aanpassing te krijgen.

Het is ook goed dat je het formulier niet moet gebruiken.

Je kan bijvoorbeeld ook een mail sturen, of het in een gesprek vragen.

Maar NOOZO is teleurgesteld over hoe het formulier eruit ziet.

Deze punten vindt NOOZO niet goed aan het formulier:

  • Het formulier is ingewikkeld.
  • Er staan veel moeilijke woorden in het formulier.
  • Je moet teveel uitleg geven over je gezondheid.
  • Je moet kunnen bewijzen dat je een handicap hebt, wat niet nodig is.
  • Er staat geen uitleg in over redelijke aanpassingen en over de aanvraag.

NOOZO vraagt om een nieuw formulier dat toegankelijk is.

Daarom vraagt NOOZO om een aantal verbeteringen:

  • Gebruik heldere en klare taal.
  • Schrap de vraag naar informatie over je gezondheid. Dit is persoonlijke informatie. Dit hoef je niet te delen.
  • Geef uitleg over redelijke aanpassingen en over wat je moet doen om het te krijgen.
  • Zorg dat het formulier digitaal toegankelijk is.

Advies aan de minister

We stuurden deze tips op 13 februari 2024.

Over deze tekst

Dit is een tekst in eenvoudige taal.
Eenvoudig te lezen (ETL) teksten
zijn belangrijk voor personen met een verstandelijke beperking.

We volgen de regels van Inclusion Europe over eenvoudige taal.
Personen met een verstandelijke beperking lazen deze tekst na.
© European Easy-to-Read Logo: Inclusion Europe.
Meer informatie op www.inclusion-europe.eu/easy-to-read.

We gebruikten ook pictogrammen om de tekst duidelijk te maken.
Sommige van deze tekeningen haalden we van www.sclera.be

De tekst werd nagelezen door de ervaringsdeskundigen van Onze Nieuwe Toekomst.