De evolutie van NOOZO

Het letterwoord NOOZO staat voor Niets Over Ons Zonder Ons. Dit is een slogan uit de geschiedenis van de internationale handicapbeweging.

In 2012 verenigden meer dan 20 handicaporganisaties zich onder de naam NOOZO. Ze vroegen om meer structurele inspraak voor personen met een handicap in het Vlaams beleid. Om deze vraag te onderbouwen baseerden ze zich op het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, waarin het recht op deelname aan het beleid vastligt. De organisaties achter het NOOZO-project stelden in een rapport voor om één Vlaamse adviesraad handicap op te richten. Deze adviesraad werkt vanuit ervaringsdeskundigheid aan adviezen en aanbevelingen met betrekking tot handicapthema’s op de verschillende Vlaamse beleidsdomeinen. 

De adviesraad is als projectwerking onder GRIP vzw opgestart in oktober 2018. Tijdens de eerste jaren van het project werkten we een overlegstructuur uit en bouwden we een adviesgroep. 

In 2020 brachten we onze eerste beleidsadviezen uit. In december van datzelfde jaar verlengde de Vlaamse Regering het project voor de duur van één jaar.

In 2021 bleef NOOZO adviezen formuleren en maakten we werk van een verankering van de adviezen.

In 2022 werd ten slotte de werking van de adviesraad duurzaam voor de toekomst vastgelegd. Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst werd NOOZO officieel als Vlaamse adviesraad handicap erkend.