Wat is NOOZO?

NOOZO - Vlaamse adviesraad handicap geeft advies aan de Vlaamse Regering over alle onderwerpen die belangrijk zijn in het leven van personen met een handicap. Personen met een handicap willen inspraak over beleid dat hun leven beïnvloedt. Via NOOZO kunnen personen met een handicap actief hun stem laten horen.

Advies diversiteitsbeleid

Advies diversiteitsbeleid

De Vlaamse regering wil een inclusieve werkgever zijn en haar personeelsleden met een handicap of chronische ziekte beter ondersteunen. Hiervoor krijgt het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid en het Vlaams personeelsstatuut een update.

Verder lezen
Vlaams Meldpunt voor Grensoverschrijdend Gedrag

Vlaams Meldpunt voor Grensoverschrijdend Gedrag

De Vlaamse regering richt een nieuw Vlaams Meldpunt voor Grensoverschrijdend Gedrag op. NOOZO vraagt dat het meldpunt van personen met een handicap een topprioriteit maakt.

Verder lezen
Digitale inclusie

Digitale inclusie

NOOZO geeft advies op eigen initiatief over digitale inclusie.

Verder lezen
Advies Nederlands als tweede taal

Advies Nederlands als tweede taal

De Vlaamse regering wil het Vlaamse integratie- en inburgeringsdecreet wijzigen. Eén wijziging richt zich op inburgeraars met een handicap: het vereiste taalniveau binnen de lessen Nederlands als tweede taal (NT2).

Verder lezen
Advies geschillenkamer VMRI

Advies geschillenkamer VMRI

De geschillenkamer van het Vlaams Mensenrechteninstituut oordeelt over discriminatiezaken. NOOZO gaf advies over de werking en procedure van de geschillenkamer.

Verder lezen
Advies Gelijkekansendecreet

Advies Gelijkekansendecreet

Het Gelijkekansendecreet (2008) krijgt een update.

Verder lezen
Advies Vlaams Mensenrechteninstituut (VGT)

Advies Vlaams Mensenrechteninstituut (VGT)

De Vlaamse Regering stopt de samenwerking met UNIA, Interfederaal Gelijkekansencentrum. Ter vervanging komt er een nieuw Vlaams Mensenrechteninstituut (of VMRI). De Vlaamse Regering vroeg advies aan NOOZO over de plannen voor dit instituut.

Verder lezen