Nieuws

NOOZO op de Interministeriële Conferentie Handicap

NOOZO formuleerde een advies over de interministeriële conferentie. Dit deden we als deel van het Platform van adviesraden, waar alle nationale en regionale adviesraden samenwerken. 

Wat is de IMC?

De ministers van verschillende beleidsniveaus overleggen op een Interministeriële Conferentie (IMC). In 2022 ging de interministeriële conferentie handicap van start. De verschillende ministers uit de federale en regionale regeringen werken er samen. Op dit overleg wordt een strategie uitgetekend om de uitvoering van het VN-verdrag te realiseren. Maatregelen op verschillende beleidsniveaus moeten elkaar aanvullen en op elkaar voortbouwen.

Presentatie

Op 31 mei stelde NOOZO het advies voor aan de ministers van de interministeriële conferentie. Dit gebeurde samen met de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap, de Waalse adviesraad voor personen met een handicap (CWPH) en de Adviesraad Franse Gemeenschapscommissie.  
Audrey Muschter nam als voorzitter van NOOZO het woord. We vroegen onder andere meer aandacht voor:

  • Interfederale knelpunten op vlak van werk. Bijvoorbeeld: je hebt geen recht op een begeleidingspremie bij individueel maatwerk wanneer je in Vlaanderen woont, maar in Brussel werkt. Dit moet door samenwerking aangepakt worden. 
  • een strategie voor toegankelijkheid, waarbij er ook rekening gehouden wordt met mobliteit, communicatie en hulpmiddelen. Ook hier zijn er interfederale knelpunten die een oplossing vragen. Bijvoorbeeld: assistentie tijdens een rit met het openbaar vervoer stopt vaak aan de deur van het station. Zo heb je te weinig ondersteuning om over te stappen op een bus en je reis verder te zetten. 
  • Een toegankelijke gezondheidszorg en aandacht voor personen met een handicap in nood- en rampenplannen. 
  • De nood aan een plan zodat personen met een handicap zelfstandig kunnen wonen en deelnemen aan de samenleving. 

Wil je weten wat NOOZO nog meer adviseerde? Je leest het volledige advies hier.