Nieuws

Er is een nieuwe Europese wet
over toegankelijkheid.

Dit moet ervoor zorgen dat
tv en radio toegankelijker worden
voor personen met een handicap.

De Vlaamse Regering nam deze wet over.  

De wettekst is moeilijk.

Sommige bedrijven zullen niet begrijpen
hoe ze de regels moeten volgen.

De overheid moet ze tips en voorbeelden geven.

Dan wordt het voor bedrijven eenvoudiger
om de regels te volgen. 

Soms is het moeilijk te begrijpen
hoe een apparaat werkt.

Of je weet niet wat er mogelijk is
om het apparaat toegankelijk te maken. 

Het is handig dat je dan naar een hulplijn kan bellen. 

Daarom vinden we dat een hulplijn
verplicht zou moeten worden. 

In de nieuwe wet staat dat kleine bedrijven
niet aan toegankelijkheid moeten werken.

NOOZO vindt dat de regels er ook voor 
kleine bedrijven moeten zijn.

De overheid moet kleine bedrijven steunen.

Zo kunnen ze betere producten maken. 

Hoe zal de overheid controleren
dat de bedrijven aan toegankelijkheid werken?

Hier staat niets over in de nieuwe wet.

Wij willen dat er elk jaar een controle komt.

Wanneer een product niet toegankelijk is,
dan moeten ze dat verbeteren.

De Vlaamse Regulator voor de Media
luistert naar klachten over toegankelijkheid
van radio en tv.

Maar vandaag is het nog te moeilijk
om een klacht in te dienen.

Dit moet eenvoudiger worden.

De mensen die er werken moeten op een goede manier met mensen met een handicap omgaan.

Advies aan de minister

We stuurden deze tips op 16 september 2021 naar de minister van Media.

Over deze tekst

Dit is een tekst in eenvoudige taal.
Eenvoudig te lezen (ETL) teksten
zijn belangrijk voor personen met een verstandelijke beperking.

We volgen de regels van Inclusion Europe over eenvoudige taal.
Personen met een verstandelijke beperking lazen deze tekst na.
© European Easy-to-Read Logo: Inclusion Europe.
Meer informatie op www.inclusion-europe.eu/easy-to-read.

We gebruikten ook pictogrammen om de tekst duidelijk te maken.
Sommige van deze tekeningen haalden we van www.sclera.be.