Nieuws

Advies mediatoegankelijkheid

Nieuwe Europese richtlijnen hebben als doel om de toegankelijkheid van media te verbeteren. Dat is nodig: personen met een handicap ervaren drempels om op een goede manier tv te kijken of radio te volgen. NOOZO maakt een aantal aanbevelingen voor een sterk beleid rond mediatoegankelijkheid.

Mediatoegankelijkheid blijvend verbeteren

Personen met een handicap moeten zoals iedereen radio en tv kunnen volgen. Twee nieuwe Europese richtlijnen verplichten de overheid om de toegankelijkheid van media te verbeteren. Zo moet het aanbod aan toegankelijke programma's vergroten. Daarnaast moet de toegankelijkheid van de toestellen verbeteren. Veel personen met een handicap kampen met problemen om hun digibox op een goede manier te bedienen. 

Knelpunten

De overheid moet omroeporganisaties en dienstaanbieders verplichten om aan toegankelijkheid te werken. Dit kan via een actieplan waarin knelpunten worden weggewerkt. Het is belangrijk dat de overheid via een onderzoek eerst in kaart brengt welke drempels personen met een handicap ervaren. Ook de oplossingen moeten afgetoetst worden bij ervaringsdeskundigen. Hou daarbij rekening met de diversiteit van de groep. Zowel personen met een visuele, auditieve, verstandelijke of cognitieve beperking hebben nood aan goed begrijpbare en bedienbare media. 

Onze aanbevelingen

 • Wees ambitieus bij de omzetting van Europese toegankelijkheidsrichtlijnen en hou rekening met het VN-verdrag. Leg de lat hoger dan de minimale verplichtingen van de Europese richtlijnen. 
 • Om de toegankelijkheid van media te verbeteren is er nood aan een stappenplan met kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen. Maak de plannen en de opvolging ervan openbaar.
 • Werk vanuit de principes van Universal Design. Universeel ontwerpen moet een verplichting worden voor aanbieders van audiovisuele diensten.
 • Werk aan een meldpunt rond mediatoegankelijkheid. Het contactpunt moet toegankelijk en op meerdere manieren bereikbaar zijn.
 • Zorg voor opvolging en rapportering over mediatoegankelijkheid. Betrek personen met een handicap hierbij. Maak de resultaten van de monitoring openbaar.
 • Monitoring vormt de basis voor nieuw beleid.
 • Controleer mediadiensten op hun inspanningen om toegankelijkheid te verbeteren. Neem maatregelen wanneer er onvoldoende aan toegankelijkheid wordt gewerkt.
 • Garandeer toegankelijke crisiscommunicatie. Werk een code of procedure uit om de toegankelijkheid van crisiscommunicatie en informatie te garanderen.
 • Investeer in onderzoek naar nieuwe technieken en kwaliteitsrichtlijnen voor toegankelijkheidsopties.

We bezorgden dit advies aan: 

 • Benjamin Dalle, minister van Brussel, Jeugd en Media
 • Bart Somers, minister van Binnenlands bestuur, Inburgering en Gelijke Kansen
 • De administratie Gelijke Kansen Vlaanderen
 • Ter info aan: de strategische adviesraad Cultuur, Jeugd en Media, de VRM en het VAF