Nieuws

Aandachtspunten bij vaccinatiestrategie

In december 2020 werd de Belgische vaccinatiestrategie bekendgemaakt. Er is onvoldoende vaccinatiemateriaal om iedereen meteen in te enten tegen Covid-19. De regering kiest er daarom voor om bepaalde groepen eerst te vaccineren. Het gaat om de bewoners van woonzorgcentra en voorzieningen, (zorg)personeel in ziekenhuizen, personen ouder dan 65, risicopatiënten van 45 tot 65 jaar en personen die een essentiële functie uitoefenen. NOOZO begrijpt dat er prioriteiten zijn en gaat voor een groot deel akkoord met de strategie. Toch zijn er een aantal bijkomende acties nodig om ook personen met een handicap op een veilige manier te laten deelnemen aan de samenleving.

In een brief aan Wouter Beke (Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding) vragen we aandacht voor een aantal specifieke maatregelen voor personen met een handicap.

Wij hebben daarover volgende aanbevelingen:

Bij de voorstelling van de strategie was het onduidelijk tot welke prioriteitengroep personen met een handicap behoren. Dit zorgde voor verwarring en ongerustheid bij mensen met een handicap en hun netwerk. Een duidelijke communicatie over de vaccinatieplannen voor personen met een handicap is nodig.

Individuele benadering bij prioritering

  • Breid de prioriteitengroepen uit met personen met een handicap in de thuissituatie en hun hulpverleners, ondersteuners en mantelzorgers. Ondersteuning is onmisbaar voor sommige personen met een handicap die thuis wonen, werken of school lopen. Veel personen met een handicap lopen daardoor een verhoogd risico op besmetting.
  • In sommige scholen buitengewoon onderwijs, dagcentra of maatwerkbedrijven bestaat een verhoogde kans op virusoverdracht. Dit omdat het voor sommige personen moeilijk is om afstand te houden of strikte hygiënemaatregelen na te leven. Maak ook een prioriteit van vaccinatie in scholen buitengewoon onderwijs, dagcentra of maatwerkbedrijven.
  • De prioriteitengroepen zijn ruim omschreven. Voor personen met een combinatie van handicaps is het belangrijk om hun noden geval per geval te benaderen.

Vrijwillige vaccinatie aanmoedigen

  • Benadruk het belang van vaccinatie. Met een vaccin toon je solidariteit met kwetsbare personen.
  • Vaccinatie moet vrijwillig blijven. Het mag geen voorwaarde zijn voor ondersteuning.

Toegankelijke communicatie

  • Communicatie over het vaccin moet toegankelijk en begrijpelijk zijn. Voorzie ook aangepaste communicatie zoals boodschappen in Vlaamse Gebarentaal en eenvoudig te lezen teksten.

Mensen met een handicap spelen mee in het team van 11 miljoen Belgen. Zij vragen handicapspecifieke aandacht om hun rol volwaardig te kunnen spelen.