Nieuws

Advies COVID-19

Vele mensen met een handicap hadden moeite om hun gewone zorg verder te zetten, de nodige aanpassingen te verkrijgen of ze ondervonden problemen met de informatie over Covid-19. Aan het begin van de coronacrisis formuleerde NOOZO, de Vlaamse adviesraad handicap een sneladvies om het leven van personen met een handicap beter te maken tijdens de lockdown.

In dit advies formuleert NOOZO een aantal aanbevelingen voor een mogelijke volgende gezondheidscrisis. Uit een crisis komen ook goede zaken naar voor. We wijzen op kansen voor de toekomst.

We schuiven een aantal kansen naar voor:

 • Mensen op de wachtlijst PVB zitten niet in een tijdelijke maar blijvende lockdown. De crisis trof hen dubbel. Investeer in een oplossing voor de wachtlijsten.
 • Investeer in betere mobiele ondersteuning. Zet sterk in op ondersteuning in de thuissituatie.
 • Investeer in gemengde leervormen en thuiswerk. Voorzie daarbij ook aangepaste coaching om dit voor iedereen mogelijk te maken.
 • Verklein de digitale kloof. Bij de uitwerking van digitale systemen moet er aandacht gaan naar betaalbaarheid, digitale vaardigheden en toegankelijkheid.

We schuiven een aantal kansen naar voor:

 • Recht op ondersteuning
 • Maak een plan op waarbij zorg en ondersteuning een garantie blijft tijdens een volgende crisis.
 • Reken geen kosten aan voor niet geleverde diensten in de uitvoering van het persoonsvolgend budget.
 • Het behoud van zelfregie. Er moet een plan van aanpak komen om thuis leven beter te ondersteunen.
 • Binnen woonvoorzieningen moet er meer aandacht komen voor inspraak en zelfregie van cliënten. Dit moet overeind blijven tijdens crisissituaties.
 • Betere communicatie. Vanaf het begin moet er duidelijkheid zijn over de genomen maatregelen. Communiceer in klare taal en in verschillende toegankelijke vormen.
 • Voorzie aandacht voor handicap in crisisplannen.
  Maak een plan van aanpak op voor leerlingen met bijzondere onderwijsnoden.

We bezorgden dit advies aan:

 • Alle ministers van de Vlaamse Regering.
 • De voorzitter van de Taskforce Zorg
 • De voorzitter en alle leden van de Taskforce kwetsbare gezinnen
 • De voorzitter van het maatschappelijk relancecomité
 • Alle leden van de commissie ad hoc voor de Evaluatie en Verdere Uitvoering van het Vlaamse Coronabeleid in het Vlaams Parlement