Nieuws

Briefadvies toegankelijkheidsverordening en woningen

Het aanbod aangepaste woningen in Vlaanderen is vandaag heel beperkt. We missen een structureel en ambitieus beleid dat Vlaanderen op weg zet naar meer toegankelijke woningen. NOOZO en de Vlaamse Ouderenraad zien kansen in de herziening van de stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid. We vragen de Vlaamse Regering uitdrukkelijk om die kansen te grijpen. Daarom schreven we samen een brief.

We vragen om:

  • de regels over toegankelijkheid van de gemeenschappelijke delen bij meergezinswoningen te vereenvoudigen en veralgemenen. Zorg bij gebouwen met meerdere verdiepingen voor een lift die toegang geeft tot de woongelegenheden.
  • toegankelijkheidsnormen vast te leggen voor het ontwerp en de realisatie van woningen met een onbekende eindgebruiker.
  • bij de nieuwbouw of grondige renovatie van meergezinswoningen een minimumpercentage aangepaste of aanpasbare woningen vast te leggen.
  • bij nieuwbouwprojecten vereisten vast te leggen zodat bezoekbare woningen de norm worden.