Nieuws

Vlaams Meldpunt voor Grensoverschrijdend Gedrag

Recent onderzoek van de UGent toont aan dat personen met een handicap meer risico lopen om slachtoffer te worden van fysiek seksueel geweld. NOOZO wil het nieuw Vlaams Meldpunt voor Grensoverschrijdend Gedrag aansporen om aandacht te hebben voor de specifieke kwetsbaarheden en noden van personen met een handicap. Zij horen een topprioriteit te zijn voor het meldpunt.

Een nieuw meldpunt

De Vlaamse regering besluit een Vlaams Meldpunt voor Grensoverschrijdend Gedrag op te richten. Het meldpunt moet de aanpak van grensoverschrijdend gedrag in Vlaamse sectoren mogelijk maken. Slachtoffers en getuigen kunnen nu contact zoeken via mail, chat of telefoon. Zo kunnen ze een melding maken van grensoverschrijdend gedrag.


Wat is grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag kan verschillende vormen aannemen. Het kan gaan om:

 • Fysiek of psychisch geweld, bijvoorbeeld iemand slaan of vernederen,
 • Pesterijen, bijvoorbeeld iemand publiekelijk voor schut zetten,
 • Ongewenst seksueel gedrag, bijvoorbeeld iemand misbruiken,
 • Discriminerende intimidatie, bijvoorbeeld herhaaldelijk grapjes maken over iemands handicap.


Positieve punten

NOOZO ziet een aantal goede punten in dit decreet:

 • NOOZO is tevreden dat er een Vlaams meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag is. Zo kunnen melders vanuit verschillende sectoren hun verhaal kwijt bij één onafhankelijke organisatie. We zijn tevreden met deze onafhankelijke aanpak over de beleidsdomeinen heen.
 • Een traject bij het meldpunt verloopt op tempo en maat van de melder. De noden van de melder zijn het vertrekpunt.
 • Er wordt een aanvulling gedaan op de werking van de geschillenkamer van het Vlaams Mensenrechteninstituut. Daar kan je terecht met een klacht over discriminatie. Experten in mensenrechten geven dan een oordeel over je zaak. De verweerder, diegene die gediscrimineerd heeft, moet een jaar na het oordeel aangeven hoe die het oordeel heeft opgevolgd.


Toegankelijkheid

Op dit moment ontvangen personen met een handicap die slachtoffer geworden zijn van grensoverschrijdend gedrag zelden gepaste ondersteuning. Hier zijn verschillende oorzaken voor:

 • Het traject van de slachtofferhulp is ontoegankelijk. Er is bijvoorbeeld geen aangepaste communicatie.
 • Hulpverleners schatten een handicap verkeerd in. Ze hebben onbewuste vooroordelen en stereotypes.
 • Er is sprake van handelingsverlegenheid. Medewerkers vinden dat ze onvoldoende op de hoogte zijn om te weten wat speelt bij personen met een handicap.

We vragen daarom om in het decreet in te schrijven dat de integrale toegankelijkheid wordt gegarandeerd. Het meldpunt moet zich inzetten om fysieke, organisatorische, sociale, culturele, emotionele, psychologische, talige, communicatieve en financiële drempels weg te werken.

Daarnaast vragen we om in het decreet toe te voegen dat melders kunnen rekenen op kosteloze materiële bijstand. Alle melders moeten volwaardig kunnen deelnemen aan het hele traject van het meldpunt. Daarvoor moet het meldpunt alle nodige materiële bijstand kosteloos voorzien. De melders moeten kunnen aangeven welke aanpassingen ze nodig hebben. Zo moet je bijvoorbeeld een tolk of assistent kunnen aanvragen.

We bezorgden het advies aan:

 • Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
 • Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen
 • Administratie Gelijke Kansen
 • Vlaams Agentschap Personen met een Handicap,
 • De Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering,
 • De Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie

Ter info aan:

 • Vlaams Mensenrechteninstituut
 • Vlaams Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag