Nieuws

Vlaams Meldpunt Voor Grensoverschrijdend Gedrag

De Vlaamse regering richt een Vlaams Meldpunt voor Grensoverschrijdend Gedrag op. Burgers kunnen een melding maken van een grensoverschrijdend voorval. Dit kan gaan over:
  • geweld,
  • pesterijen,
  • ongewenst seksueel gedrag
  • intimidatie.
NOOZO is tevreden dat er een Vlaams Meldpunt voor Grensoverschrijdend Gedrag bestaat. Zo kunnen melders vanuit verschillende sectoren hun verhaal kwijt bij één onafhankelijke organisatie. We zijn tevreden met deze onafhankelijke aanpak over de beleidsdomeinen heen.

NOOZO wil het Vlaams meldpunt aansporen om aandacht te hebben voor de specifieke kwetsbaarheden en noden van personen met een handicap en daarbij vrouwen en kinderen in het bijzonder. Zij lopen op dit moment een verhoogd risico om slachtoffer te worden van grensoverschrijdend gedrag. Gezien het veelvuldig voorkomen en de ernst van de feiten horen zij een topprioriteit te zijn voor het meldpunt. Daarbij vragen we om de toegankelijkheid van het traject bij het meldpunt te garanderen. We vragen om zowel de integrale toegankelijkheid van het meldpunt als de mogelijkheid tot materiële bijstand te verankeren in het decreet. Zo kan je bijvoorbeeld een tolk VGT aanvragen.

We vragen dat het meldpunt eenvoudige, transparante en toegankelijke informatie verspreidt over het parcours bij het meldpunt. Daarnaast moeten de medewerkers de juiste kennis en expertise over het thema handicap hebben.

Voor personen met een handicap is het niet eenvoudig om een melding over grensoverschrijdend gedrag te maken. Daardoor is er sprake van onderrapportage. NOOZO is bezorgd dat de kloof tussen dit formeel meldpunt en een slachtoffer nog steeds te groot blijft. Daarom adviseren we om uitreikend te werken. We vragen aan het meldpunt om op zoek te gaan naar plekken waar het risico op grensoverschrijdend gedrag groot is. We adviseren om daar toegankelijke informatie te verspreiden over hoe je grensoverschrijdend gedrag kan herkennen en detecteren. Zo moeten ze ook werken aan hun bekendheid.