Nieuws

Advies Gelijkekansendecreet

Het Gelijkekansendecreet (2008) krijgt een update. De Vlaamse Regering heeft daarbij aandacht voor de omzetting van Europese regelgeving op vlak van discriminatie en een andere aanpak om het gelijkekansenbeleid vorm te geven.

NOOZO ziet een aantal goede evoluties in de wijzigingen van het decreet. We noemen er enkele:

  • Digitale inclusie is één van de doelstellingen van het Gelijkekansendecreet. Dit betekent dat het beleid wilt zorgen dat iedereen op het internet kan surfen. 
  • Het decreet legt de werking vast van een aantal organisaties die vanuit een mensenrechtenperspectief aan gelijke kansen werken. Zij kunnen nu op een duurzame manier hun werking uitbouwen.

NOOZO mist nog zaken in de wijziging van het decreet. Het Gelijkekansendecreet zet bijvoorbeeld in op digitale inclusie. Online informatie moet toegankelijk zijn. NOOZO vindt dit te eng ingevuld. We adviseren dat alle informatie toegankelijk moet zijn. Daarnaast hoef je niet alle informatie online te zoeken, je hebt het recht op fysiek contact.

Daarnaast blijft toegankelijkheid een prioritair onderdeel in het Gelijkekansenbeleid. Het decreet voorziet een kader voor toegankelijkheidsdeskundigen. Zij waken over de toegankelijkheid van nieuwe en gerenoveerde gebouwen. We vragen om dit beleid te versterken door een algemene toegankelijkheidsplicht te installeren. NOOZO wil dat alle gebouwen toegankelijk worden, niet enkel de nieuwe en de gerenoveerde.

Het Gelijkekansendecreet legt een aantal criteria of indicatoren vast om te bepalen of een aanpassing redelijk is, dan wel onevenredige last veroorzaakt. NOOZO erkent dat het voordelen kan opleveren om de indicatoren vast te leggen. Het kan meer rechtszekerheid bieden, maar we zien ook enkele risico’s in de voorziene formuleringen. Dialoog zou bijvoorbeeld als leidend principe bij een aanvraag tot redelijke aanpassingen moeten gelden. Twee partijen gaan steeds in dialoog over de redelijke aanpassing. NOOZO vraagt om dit proces in de wetgeving in te schrijven.