Hulpmiddelen voor 65-plussers

Het Vlaamse Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) voorziet een tussenkomst voor hulpmiddelen.  Wanneer je je handicap na de leeftijd van 65 verwerft, dan krijg je geen handicaperkenning en dus ook geen tussenkomst.  

Sinds kort worden er stappen gezet om de leeftijdsgrens van 65 te doorbreken. Dit gebeurt via terugbetaling van bepaalde mobiliteitshulpmiddelen via de Vlaamse Sociale Bescherming (VSB). De Vlaamse Regering wil verder werken aan een hulpmiddelenbeleid waarbij leeftijd geen rol speelt.  

NOOZO doet volgende aanbevelingen voor een leeftijdsonafhankelijk hulpmiddelenbeleid:  

 • Het recht op hulpmiddelenbeleid voor 65-plussers moet gegarandeerd worden.
 • Ouderen vormen een grote groep. De noden van deze groep zijn hoog maar kunnen moeilijk worden ingeschat.NOOZO adviseert om recht op hulpmiddelen voor iedere persoon met een handicap stap voor stap te realiseren. Onderzoek bij elke stap de financiële impact.  
 • Op termijn willen we eenzelfde hulpmiddelenbeleid voor alle leeftijden. Maar het is mogelijk om tijdelijk een ander beleid te voeren met budgetten voor een verworven handicap na 65 en onder de 65 jaar.
 • Mogelijke manieren om een beleid voor 65-plussers gradueel in te voeren kan door eerst thuiswonenden en mensen jonger dan 80 te voorzien van een hulpmiddel. Later kan dit uitgebreid naar anderen.
 • Het recht op hulpmiddelen voor oudere personen met een handicap uitbreiden mag niet ten kostegaan van jongeren met een handicap.  
 • NOOZO ziet een verdere ontwikkeling van het hulpmiddelenbeleid eerder bouwend op de aanpak van het VAPH dan van het VSB. 
 • Er kan aan de kostenefficiëntie voor hulpmiddelen gewerkt worden via: 
  • De huur van hulpmiddelen mogelijk maken bij meer producten en als keuzemogelijkheid voor de gebruiker.
  • Zet gerichte proefprojecten voor hergebruik op.
 • Een aantal mensen met een handicap jonger dan 65 jaar hebben geen erkenning van het VAPH. Geef hen na hun 65 jaar toegang tot hulpmiddelen.