Europese toegankelijkheidsrichtlijn voor mobiliteit

De Europese toegankelijkheidsrichtlijn behandelt ook de toegankelijkheid van het openbaar vervoer. De toepassing is beperkt. Voor het regionale vervoer zijn er enkel richtlijnen rond de toegankelijkheid van zelfbedieningsterminals.

De Regering zet de voorschriften van de Europese niet om naar nieuwe wetgeving. In plaats daarvan worden deze richtlijnen omgezet naar instrumenten zoals ontwerpgidsen voor haltes en overstapplaatsen (of hoppinpunten).

NOOZO doet hierover volgende aanbevelingen:

  • Zorg voor een wettelijke verankering van toegankelijkheid van openbaar vervoer (of basisbereikbaarheid). Toegankelijkheid moet duidelijker als ‘integrale toegankelijkheid’ worden opgenomen in de regelgeving.
  • Voorzie een wettelijke basis om alle zelfbedieningsterminals te laten beantwoorden aan de Europese Toegankelijkheidsrichtlijn.
  • Neem alle websites en mobiele applicaties die uitvoering geven aan basisbereikbaarheid op in het ondersteunings- en monitoringprogramma van de Vlaamse overheid voor webtoegankelijkheid.
  • Er is nood aan een instantie die de uitvoering van toegankelijkheid van basisbereikbaarheid monitort. Zorg dat deze instantie ook de uitvoering van de Europese toegankelijkheidsrichtlijn opvolgt.
  • Maak deze instantie voldoende onafhankelijk van de beleidsplanning en -uitvoering van basisbereikbaarheid. Betrek bij de werking van deze instantie ook gebruikers met toegankelijkheidsnoden.
  • Pas de Europese toegankelijkheidsrichtlijn toe op alle schakels van basisbereikbaarheid.
  • Het is nodig de bebouwde omgeving voor haltes en mobipunten op te nemen in de toegankelijkheidsvereisten.
  • NOOZO waardeert de verschillende inspanningen om de toegankelijkheid van het openbaar vervoer te verbeteren. We adviseren om deze initiatieven te bundelen in een plan van aanpak op basis van een langetermijnvisie. Een ruimer plan van aanpak creëert duidelijkheid over de doestellingen en stappen ernaartoe.
  • Betrek ervaringsdeskundigen toegankelijkheid bij de uitwerking en toepassing van dit plan van aanpak.