Op weg naar een toegankelijk Vlaanderen

een groep mensen met verschillende kenmerken: oud, jong, met of zonder bril, verschillende haar- en huidskleuren, met en zonder beperking.

Personen met een handicap vinden het soms moeilijk om mee te doen .
Informatie over de bus is bijvoorbeeld te moeilijk.
Of er is geen ondertiteling voor mensen die slecht horen.
NOOZO wil dat we de samenleving bouwen voor iedereen.
We geven tips.

Tips voor de Vlaamse overheid

Symbool van de Verenigde Naties

De regering moet het VN-verdrag uitvoeren.

Symbool rond verplichte toegankelijkheid

Toegankelijkheid moet verplicht zijn.
Maak daarom van tips over toegankelijkheid verplichte wetten.

 

Symbool voor een lijst

Maak een plan om toegankelijkheid te verbeteren.
Dat moet in stapjes op alle beleidsdomeinen (werk, vervoer, wonen, …)

Logo van de Vlaamse Overheid

De Vlaamse Regering moet dit plan sturen en aanmoedigen.

Logo van de Europese Unie

De Europese richtlijnen kunnen de Vlaamse Regering ideeën geven.

Symbool voor een wet

Voor elke wet moet er een test zijn.
Zo kunnen we controleren of de wet uitgevoerd wordt.

Symbool van handdruk als teken van samenwerking

Laat experten samenwerken met ervaringsdeskundigen.

" "

Zorg ervoor dat informatie over toegankelijkheid makkelijk te vinden is.

We stuurden deze tips op 23 november 2020 naar de Vlaamse regering.

Lees het volledige advies met meer uitleg in eenvoudige taal (ETL)

Over deze tekst

Dit is een tekst in eenvoudige taal.
Eenvoudig te lezen (ETL) teksten
zijn belangrijk voor personen met een verstandelijke beperking.

We volgen de regels van Inclusion Europe over eenvoudige taal.
Personen met een verstandelijke beperking lazen deze tekst na.
© European Easy-to-Read Logo: Inclusion Europe. Meer informatie op www.inclusion-europe.eu/easy-to-read.

We gebruikten ook pictogrammen om de tekst duidelijk te maken.
Sommige van deze tekeningen haalden we van www.sclera.be.