Tekstversie voorstelling NOOZO – Vlaamse adviesraad handicap (VGT)

Personen met een handicap willen inspraak over beleidsmaatregelen die hen beïnvloeden. NOOZO - Vlaamse adviesraad handicap zorgt ervoor dat personen met een handicap actief kunnen deelnemen aan het Vlaamse beleid. Dit doen we door adviezen te geven aan de Vlaamse regering.

NOOZO is de afkorting van “Niets Over Ons Zonder Ons”. Deze slogan brengen we in de praktijk doorheen de structuur van de Vlaamse adviesraad handicap. Het samenbrengen en horen van ervaringsdeskundigheid staat centraal in onze werking. Verenigingen van/voor personen met een handicap en ervaringsdeskundigen kunnen lid worden van NOOZO.

Wat is een advies?

We geven adviezen over Vlaamse beleidsthema’s. Adviezen kunnen bijvoorbeeld gaan over mobiliteit, toegankelijkheid, wachtlijsten voor handicapspecifieke ondersteuning, werk,… In zo’n advies suggereren we wat de regering kan doen om drempels weg te werken.

We zetten in op adviezen die onderbouwd zijn door ervaringsdeskundigheid en dossierkennis. We streven naar duurzame en praktisch haalbare oplossingen. We vertrekken vanuit de meerwaarde van diversiteit en toetsen onze adviezen aan het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.

We leggen jaarlijks in een adviesprogramma vast over welke thema’s we zelf adviezen willen geven. Daarnaast staat het de Vlaamse Regering vrij om NOOZO advies te vragen over een onderwerp.

Hoe maken we onze adviezen?

Een adviesgroep en werkgroepen buigen zich over de inhoud van de adviezen. Een werkgroep heeft als opdracht om een thema te verkennen en een visie over dit onderwerp te formuleren. De adviesgroep gaat verder aan de slag met deze visie. Vervolgens maakt de adviesgroep het advies over aan de Vlaamse regering.

Meer informatie over de werking kan je vinden op onze website.

Wil je graag met NOOZO samenwerken of heb je een vraag? Neem een kijkje op de contactpagina. Je mag ons altijd bellen of mailen.