Nieuws

Uitrol basisbereikbaarheid (VGT)

NOOZO is bezorgd over de problemen bij de invoering van het decreet basisbereikbaarheid.

Er is vertraging bij de opstart van de Mobiliteitscentrale (die mensen ondersteunt om hun rit te plannen en boeken), er zijn nog te weinig overstapplaatsen en de tarieven van vervoer op maat zijn nog niet duidelijk. De huidige diensten aangepast vervoer kunnen vanaf 2022 mogelijks niet meer rekenen op steun en werken nu met de overheid aan noodoplossingen. Het kan dat vervoer duurder wordt voor de gebruiker.

Wij vragen de Vlaamse Regering om deze problemen rond basisbereikbaarheid op te lossen. Gestructureerd overleg met handicaporganisaties is daarbij belangrijk. Er moet extra aandacht gaan naar het vervoer op maat en aangepast vervoer voor personen met een handicap.

Alle elementen van basisbereikbaarheid moeten gelijktijdig uitgevoerd worden en op elkaar aansluiten. Zolang de hervormingen in het vervoer op maat niet op punt staat, moet de dienstverlening aan personen met een handicap gegarandeerd blijven. NOOZO vraagt dat geen buslijnen of haltes verdwijnen op het kern- en aanvullend net.

Aangepast vervoer is geen volwaardig alternatief voor vervoer per tram en lijnbus. Daarom vragen we om een toegankelijk openbaar vervoer als eerste oplossing voor een vervoersvraag. Die toegankelijkheid is op alle vlakken belangrijk. Wij pleiten voor een ambitieuze omzetting van de Europese toegankelijkheidsrichtlijn en zo snel mogelijk alle zelfbedieningstoestellen toegankelijk te maken.