Nieuws

Digitale inclusie

NOOZO vraagt dat de overheid werk maakt van een duurzaam en transversaal digitaal inclusiebeleid dat gericht is op de autonomie van personen met een handicap. We vragen om de drempels weg te werken die hen weerhouden om digitaal deel te nemen. Digitalisering zorgt voor kansen voor personen met een handicap, we vragen om deze te benutten. 

Deelnemen aan de digitale samenleving heeft vier voorwaarden.  

  • Toegang  
  • Digitale vaardigheden 
  • Ondersteuningsnetwerk 
  • Inclusion by design 

We vragen de overheid om maatregels treft om ervoor te zorgen dat die vier voorwaarden zijn voldaan.  

  • Garandeer dat personen met een handicap toegang hebben tot digitale toestellen en een kwalitatieve internetverbinding. Verlaag hiervoor de financiële drempel. Dit geldt ook voor personen met een handicap die collectief samenwonen. 
  • Investeer in de digitale vaardigheden van personen met een handicap. Zorg voor een handicapspecifiek aanbod aan opleidingen en ondersteuning aan een voordelig tarief. 
  • Zet in op mediawijsheid, veiligheid en vertrouwen zodat personen met een handicap veilig en zonder angst het internet en sociale media kunnen gebruiken. 
  • Ondersteun de werking van organisaties met digitale handicapspecifieke expertise. Zo kunnen digitaal kwetsbare personen met een handicap zich laten ondersteunen door organisaties met de juiste deskundigheid. 

De Europese Digitale Toegankelijkheidsrichtlijn verplicht alle overheidswebsites en applicaties toegankelijk te zijn. Drie jaar na de deadline voldoet de meerderheid van de Vlaamse overheidswebsites niet aan de vereisten. NOOZO vraagt om ervoor te zorgen dat deze websites toegankelijk worden. Op dit moment behoort de monitoringstaak toe aan de dienst diversiteitsbeleid. NOOZO vraagt om ervoor te zorgen dat de monitoringsinstantie voldoende middelen krijgt om expertise op te bouwen. Ze hebben de bevoegdheden nodig om de resultaten van de monitoring te laten renderen. Zo moet bijvoorbeeld het rapport dat webredacteurs ontvangen na controle van de website begrijpelijk en bruikbaar zijn. Dit stelt webredacteurs in staat om structurele verbeteringen te doen.