Nieuws

Covid-19 en kansen voor de toekomst (VGT)

Aan het begin van de coronacrisis formuleerde NOOZO - Vlaamse adviesraad handicap enkele voorstellen om het leven van personen met een handicap beter te maken tijdens de lockdown. Uit signalen van de verenigingen blijkt dat er tijdens de crisis verschillende problemen opdoken voor personen met een handicap.

Bevragingen van UNIA en VFG bevestigen deze signalen. Veel mensen met een handicap hadden moeite om hun gewone zorg verder te zetten en de nodige aanpassingen te verkrijgen. Of ze ondervonden problemen met de informatie rond Covid-19. In dit advies formuleert NOOZO een aantal aanbevelingen voor een mogelijke volgende gezondheidscrisis.

We schuiven een aantal kansen naar voor:

  • Investeer in een oplossing voor de wachtlijsten.
  • Investeer in betere ambulante ondersteuning. Zet sterk in op ondersteuning in de thuissituatie. Thuiszorg is evenwaardig als zorg in een voorziening
  • Investeer in gemengde leervormen en thuiswerk. Dit biedt voor een aantal leerlingen en werknemers extra kansen. Voorzie daarbij ook aangepaste coaching om dit voor iedereen mogelijk te maken.
  • Verklein de digitale kloof. Bij de uitwerking van digitale systemen moet er aandacht gaan naar betaalbaarheid, digitale vaardigheden en toegankelijkheid.

Bij een volgende crisis moet er aandacht zijn voor:

Recht op ondersteuning

Maak een plan zodat zorg en ondersteuning een garantie blijft tijdens een volgende crisis. De systemen voor aanpassingen en ondersteuning moeten altijd blijven werken, ook tijdens een crisis.

Het behoud van zelfregie

Er moet een plan van aanpak komen om thuis leven beter te ondersteunen. Binnen woonvoorzieningen moet er meer aandacht komen voor inspraak en zelfregie van cliƫnten. Dit moet overeind blijven tijdens crisissituaties.

Betere communicatie

Vanaf het begin moet er duidelijkheid zijn over de genomen maatregelen. Communiceer in klare taal. Voorzie daarbij ook aangepast communicatie, zoals uitzendingen met VGT en ondertiteling of informatieve websites in eenvoudig-te-lezen taal. Zorg ook voor alternatieven voor personen die minder goed overweg kunnen met digitale toepassingen.

Voorzie aandacht voor handicap in crisisplannen

Bij risicovolle situaties moeten er ook maatregelen zijn om de veiligheid van personen met een handicap te waarborgen. Benader personen met een handicap als een diverse groep. Niet iedere persoon met een handicap is een risicopatiƫnt.

Zorg beter voor leerlingen met bijzondere onderwijsnoden

De ondersteuning van leerlingen met bijzondere onderwijsnoden moet beter overeind blijven. Beperk deze ondersteuning niet tot de school. Voorzie ook ondersteuning in de thuissituatie. Zorg ervoor dat hiervoor een plan van aanpak komt.