Nieuws

Mediatoegankelijkheid (VGT)

Nieuwe Europese richtlijnen hebben als doel om de toegankelijkheid van media te verbeteren. De richtlijn audiovisuele mediadiensten (AVMSD2018) verplicht de overheid om ervoor te zorgen dat omroeporganisaties blijvend werken aan toegankelijke uitzendingen. De Europese toegankelijkheidsrichtlijn (EAA) legt een minimale standaard vast voor een aantal producten en diensten.

Dit zijn enkele van de aanbevelingen van NOOZO om mediatoegankelijkheid te verbeteren:

Maak een nieuw actieplan voor omroeporganisaties

Om de toegankelijkheid van media te verbeteren is er nood aan een stappenplan met kwantitatieve en kwalitatieve doelen. We verwachten van commerciële omroeporganisaties dat het aanbod van ondertitelde programma’s blijft groeien. We stellen ook een groeipad op om programma’s te voorzien van audiodescriptie en VGT.

De kwaliteit van toegankelijkheidsopties bepaalt of een programma goed begrijpbaar is. Daarom is er nood aan een (onderzoeks)project dat kwaliteitsnormen voor toegankelijkheidsopties uitwerkt. Dit gebeurt in samenspraak met personen met een handicap en de betrokken sectoren.

Het kan een uitdaging zijn voor omroeporganisaties om gelijktijdig nieuwe toegankelijkheidsopties op te starten. Een samenwerking met andere private spelers kan helpen om de zaken kwalitatief, haalbaar en betaalbaar te houden. Wij zien het als een taak van de overheid om de kwaliteit van het aanbod te bewaken door met erkende spelers te werken of kwaliteitsvoorwaarden op te leggen. Daarbij is het belangrijk om in dialoog te gaan met ervaringsdeskundigen over knelpunten en oplossingen.

Stel een actieplan op voor distributeurs

NOOZO verwacht dat distributeurs hun aanbod en producten volledig toegankelijk maken volgens de voorschriften van de EAA. We willen dat daarbij enkele knelpunten worden aangepakt, zoals de toegankelijkheid van de elektronische programmagids of de mogelijkheid om ondertitels te personaliseren via de digibox.

NOOZO vraagt bijkomend dat distributeurs hun helpdeskmedewerkers opleiden over toegankelijkheid. Zij moeten klanten kunnen informeren over toegankelijkheidsopties en andere mogelijkheden. Daarbij gaat ook aandacht naar de toegankelijkheid van de contactpunten zelf. Zo moet het bijvoorbeeld mogelijk zijn om via afstandstolk contact op te nemen met deze dienst.

Werk aan een toegankelijk klachtenpunt

De Vlaamse Regulator Media (VRM) zal voortaan ook klachten over toegankelijkheid ontvangen. Wij vragen een contactpunt dat makkelijk vindbaar is en toegankelijk voor alle personen met een handicap. Dit betekent dat gebruikers ook de mogelijkheid moeten krijgen om contact op te nemen per telefoon en in Vlaamse Gebarentaal (bijvoorbeeld via videochat met een afstandstolk).

Controleer de toegankelijkheid van diensten

Laat de VRM een jaarlijkse controle uitvoeren op de toegankelijkheid van mediadiensten. Versterk de mediawaakhond om hierover expertise te ontwikkelen.