Nieuws

Advies webtoegankelijkheid

Sinds 2018 moeten bepaalde websites en applicaties voldoen aan een aantal toegankelijkheidscriteria. Dit legt de Europese digitale toegankelijkheidsrichtlijn vast. Het gaat bijvoorbeeld over overheidswebsites.

De Vlaamse overheid monitort de status van de toegankelijkheid van de Vlaamse websites en applicaties. Ze trekt een steekproef van alle websites en applicaties die vallen binnen het toepassingsgebied van de toegankelijkheidsrichtlijn. NOOZO geeft op vraag van de minister van Gelijke Kansen advies over de samenstelling van de steekproef.  

We hebben de indruk dat de steekproef nauwkeurig werd voorbereid. We waarderen deze inzet. We missen nog enkele websites en applicaties. We vragen om deze toe te voegen. Het gaat bijvoorbeeld om applicaties van De Lijn en Mijn Burgerprofiel. 

We maken van de gelegenheid gebruik om advies te geven over de monitoring. We willen de Vlaamse overheid aansporen om deze te verbeteren. Personen met een handicap botsen nog dagelijks op ontoegankelijke websites en applicaties. Op dit moment blijft de vooruitgang in webtoegankelijkheid uit. Er is een grondige inhaalbeweging nodig.  

Het rapport dat website-eigenaars ontvangen na de screening is complex. Het rapport moet begrijpelijk en bruikbaar zijn voor de webredacteurs en websitebouwers. We vragen daarom dat de Vlaamse overheid zorgt voor duidelijke communicatie. We vragen ook om ondersteuning na aflevering van het rapport te voorzien.  

We geven nog een aantal aanbevelingen mee om de monitoring meer te laten opleveren:  

  • Zorg ervoor dat alle websites en applicaties die moeten voldoen aan de Europese toegankelijkheidsrichtlijn op de hoogte zijn van hun verantwoordelijkheid. Bied hun ook de nodige ondersteuning aan. 
  • Spoor ook bedrijven en organisaties die niet moeten voldoen aan de Europese Digitale Toegankelijkheidsrichtlijn aan om hun website toegankelijk te maken. 
  • Maak duidelijk waar burgers met klachten over webtoegankelijkheid terechtkunnen. 
  • Zet in op handhaving. Voorzie sancties als eigenaars van websites de ontoegankelijkheid van hun website niet verbeteren.