Nieuws

Advies mobiliteitscentrale (VGT)

In 2019 trad het decreet basisbereikbaarheid in werking. Hierdoor zal de organisatie van het openbaar vervoer grondig veranderen. Steden en gemeenten blijven met elkaar verbonden via een gegarandeerd aanbod van het openbaar vervoer. Ook belangrijke plaatsen zoals de school, het cultuurcentrum of een handelskern blijven bereikbaar via bus of tram. Van daaruit zal je op jouw bestemming kunnen raken via vervoer op maat. Dit kan een deelfiets, deelauto, een taxi of aangepast vervoer zijn. Bij een reis zal je meestal meerdere vervoersmiddelen moeten gebruiken.

De Mobiliteitscentrale speelt een belangrijke rol in de organisatie van het vervoer op maat. Ook wanneer je minder mobiel bent door een handicap kan je aangepast vervoer aanvragen via de Mobiliteitscentrale. In dit advies staan we stil bij de verwachtingen van de Mobiliteitscentrale. Dit zijn enkele van onze aanbevelingen. Het volledige advies kan je nalezen op de website van NOOZO, de Vlaamse adviesraad handicap.

Een toegankelijk openbaar vervoer

Algemeen verwacht NOOZO dat keuzes over openbaar vervoer inclusieve keuzes zijn. Personen met een handicap moeten zoveel mogelijk het gewone openbaar vervoer kunnen gebruiken. Wanneer er geen aanbod is van openbaar vervoer, moet vervoer op maat beschikbaar zijn, ook voor mensen met een handicap.

Openbaar vervoer moet betaalbaar en beschikbaar zijn voor mensen met een handicap, zoals ook aangegeven in het VN-Verdrag inzake de Rechten voor Personen met een Handicap.

Een duidelijk onthaal met een herkenbare werking

Wij vragen een uniform onthaal waar medewerkers vragen beantwoorden volgens de wensen en mogelijkheden van de reizigers. Wij verwachten dat medewerkers een vorming krijgen over toegankelijkheid en klantgericht onthaal.

Maximaal bereikbaar, beschikbaar en betaalbaar

Dienstverlening moet via verschillende kanalen verlopen, zoals website, app, telefoon (via een gratis nummer), e-mail, sms, chat, teletolk of afstandstolk Vlaamse Gebarentaal. Laat personen zelf kiezen via welk kanaal ze hun rit boeken. Zorg voor een toegankelijke website en app, duidelijke en toegankelijke informatiekanalen en gegevens over de toegankelijkheid van rijtuigen en haltes.

Eenvoudige toegang tot aangepast vervoer

Wij willen eenvoudige procedures voor toegang tot aangepast vervoer. We vragen om gebruik te maken van bestaande erkenningen van handicap. Daarnaast willen we ook de mogelijkheid om een mobiliteitsbeperking vast te stellen los van medische erkenningen.

Monitoring, klachtenonthaal en overleg met gebruikers

NOOZO dringt aan op een doorgedreven monitoring van de werking van de Mobiliteitscentrale en centrale klachtenontvangst. Zorg voor regelmatig overleg met gebruikers.