Nieuws

Advies jeugddecreet

Minister van Jeugd Benjamin Dalle brengt een nieuw jeugddecreet uit. Hierin staat de regelgeving over de uitvoering van kinder- en jongerenrechten en de organisatie van het jeugdwerk. NOOZO adviseert om het jeugdwerk open te stellen voor kinderen en jongeren met een handicap:

  • Geef kinderen en jongeren met een handicap meer keuze over hun vrije tijd door in te zetten op inclusief jeugdwerk.
  • Besteed meer aandacht aan inclusie en jeugdwerk met kinderen en jongeren met een handicap in de vorming van animatoren, hoofdanimatoren en instructeurs.
  • Het decreet gebruikt de woorden ‘integreren’ en ‘integratie’. Wij spreken liever over inclusie: jongeren en kinderen met een handicap ervaren geen drempels meer om mee te doen en horen erbij.

Vandaag is het aanbod van jeugdwerk voor kinderen en jongeren met een handicap schaars. Wij doen aanbevelingen om organisaties te ondersteunen.

  • Verlaag het aantal voltijdse medewerkers als erkenningscriterium voor jeugdwerkingen voor kinderen met een handicap. Het voorgestelde aantal van 3 medewerkers is voor veel werkingen onhaalbaar. Het handicapspecifieke karakter van bepaalde verenigingen maakt het moeilijk om te groeien in leden. Toch zijn ook deze handicapspecifieke werkingen relevant en nodig. Ze laten bijvoorbeeld jongeren toe om gebarentaal te gebruiken in de vrije tijd. Dit is een recht dat ook verankerd is in het VN-Verdrag handicap.
  • NOOZO wil dat jeugdwerkingen voor kinderen en jongeren met een handicap sensibiliseren over de drempels en rechten van deze kinderen en jongeren. Ook moeten ze een brug zijn naar andere organisaties. NOOZO wil dat dit voorwaarden zijn voor hun erkenning. Zo kan je via aparte werkingen voor kinderen en jongeren met een handicap toch aan inclusie werken.
  • Stel projectsubsidies voor vrijwillig jeugdwerk voor kinderen en jongeren met een handicap open voor alle jeugdorganisaties. Met dit budget kunnen jeugdverenigingen voorzien in gepaste ondersteuning of materiaal.