Nieuws

Advies over de geschillenkamer van het Vlaams MensenrechteninstituutĀ 

Met een klacht over discriminatie kan je naar het Vlaamse Mensenrechteninstituut stappen. De medewerkers zullen je informeren en een oplossing zoeken via bemiddeling. Als dat niet werkt, kan het dossier verdergaan naar de geschillenkamer. De leden van de geschillenkamer kunnen een niet-bindend oordeel uitspreken. NOOZO adviseert over de werking en procedure van deze geschillenkamer.

We zien goede zaken aan de werking van de geschillenkamer. De geschillenkamer zet bijvoorbeeld in op laagdrempeligheid. De leden van de geschillenkamer moeten in elk oordeel hun drempelverlagende acties opsommen. We vragen om deze laagdrempeligheid te verzekeren door te zorgen voor een warme overdracht van het dossier van de dienst bemiddeling naar de geschillenkamer. Op die manier moeten personen niet telkens de nodige toegankelijkheidsondersteuning (her)aanvragen. We vragen ook om in te zetten op toegankelijke communicatie. Voorzie de mogelijkheid om in eenvoudige taal te communiceren. Communiceer actief over de mogelijkheid van een afstandstolk bij de toelichting van de procedure. Daarnaast vragen we dat alle medewerkers van de geschillenkamer over voldoende kennis beschikken over handicapdiversiteit, onthaal van personen met een handicap, toegankelijke informatie verstrekken en aangepaste communcatiemethodes.

Als betrokken partij heb je recht op materiƫle bijstand. Je kan bijvoorbeeld een tolk Gebarentaal aanvragen. We vragen om deze bijstand voor personen met een handicap uit te werken als procedurele aanpassingen. Dat betekent dat ze onvoorwaardelijk zijn. De uitvoering ervan mag niet afhangen van budgettaire beperkingen binnen de organisatie.

We adviseren ook om na afloop van een zaak bij de geschillenkamer nazorg te voorzien. We vragen om de opvolging van de oordelen op te monitoren. Hiervoor kunnen de medewerkers een follow-up gesprek voorzien. Daar bevragen ze de verweerders over de maatregelen die ze troffen om het oordeel op te volgen. Tijdens dit gesprek kan ook gepeild worden naar tevredenheid van slachtoffers over de maatregelen en procedure van de geschillenkamer.