Nieuws

Advies gelijkekansen- en diversiteitsbeleid Vlaamse administratie

Het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid van de Vlaamse regering krijgt een update. Hiervoor wijzigt de Vlaamse regering het besluit over het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid in de Vlaamse administratie en het Vlaams personeelsstatuut. Een belangrijke wijziging is de bijwerking en uitbreiding van de definitie van personen met een handicap of chronische ziekte.

NOOZO ziet positieve wijzigingen in het voorontwerp van besluit. Het zijn wijzigingen die het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid versterken, en die de bereidheid tonen om personeelsleden met een handicap of chronische ziekte te ondersteunen. Maar NOOZO ziet ook tegenstrijdigheden met het VN-Verdrag Handicap, en verbeterpunten. Wij wijzen ook op twee aandachtspunten voor de Vlaamse regering bij alle beleidsmaatregelen:

  • Vertrek van de noden van personen met een handicap of chronische ziekte.
  • Garandeer de gelijke kansen van personeelsleden.

NOOZO verwacht dat de Vlaamse regering haar voorbeeldfunctie waarmaakt. Dat start bij het behalen van het streefcijfer voor personeelsleden met een handicap of chronische ziekte. NOOZO vraagt dat de Vlaamse regering het streefcijfer van 3% behaalt tegen eind 2024. Het streefcijfer moet ook verhoogd worden.

NOOZO mist ook maatregelen om mensen met een handicap of chronische ziekte aan te werven. We bevelen aan om in te zetten op positieve acties, en wijzen op belangrijke drempels naar werk zoals de toegankelijkheid van gebouwen. Wij vragen om af te stemmen met de bevoegde minister om de toegankelijkheid van overheidsgebouwen te verbeteren. Het streefdoel moet het hoogste label Toegankelijk Gebouw zijn. Zo zijn de gebouwen toegankelijk voor iedereen. Ook voor dove en slechthorende mensen.

NOOZO vraagt ook om personeelsleden met een handicap of chronische ziekte te betrekken bij het beleid. De Vlaamse regering kan geen beleid maken voor hun personeelsleden met een handicap of chronische ziekte, zonder hen aan het woord te laten. Zij moeten een stem krijgen in het uitwerken van oplossingen.