Nieuws

Advies conceptnota mobiliteit

In februari 2022 bespraken de Vlaamse parlementsleden in de commissie Openbaar Vervoer ideeën om de mobiliteit van personen met een beperking te verbeteren. De voorstellen gaan over:

  • Persoonlijk vervoer, zoals een toegankelijke omgeving, een fietsbeleid, voorbehouden parkeerplaatsen,…
  • Openbaar vervoer
  • Aangepast vervoer voor personen met een beperking

NOOZO waardeert de aandacht voor dit onderwerp in het Vlaamse parlement. In een advies reageren wij op de voorstellen.

De toegankelijkheid van het openbaar vervoer in Vlaanderen is slecht. Cijfers bevestigen dit: slechts 12 % van de haltes laat personen met een rolstoel toe om zelfstandig de bus te nemen. Er zijn plannen om dit te verbeteren, zoals het masterplan toegankelijkheid waarin de minister als ambitie stelde dat de helft van de haltes toegankelijk moet zijn tegen 2030. Dit zijn stappen in de goede richting. NOOZO vraagt dat er garanties komen over de toegankelijkheid van het openbaar vervoer.

Naast het openbaar vervoer zelf moet er ook aandacht zijn voor een toegankelijke omgeving en toegankelijke communicatie. Ook hiervoor moet een goed beleid worden uitgewerkt. Dit beleid zet in op duidelijke normen, ondersteuning voor gemeentes en organisaties, handhaving en sanctionering.

Slimme technologieën (zoals slimme verkeerslichten) kunnen bruikbaar zijn om de veiligheid van personen met een beperking in het verkeer te verhogen. Daarbij is het wel belangrijk dat ervaringsdeskundigen voldoende worden betrokken.

In een goed fietsbeleid is er ook aandacht voor personen met een mobiliteitsbeperking. Wij pleiten voor deelsystemen met tandems, driewielers,…

Door de hervorming naar basisbereikbaarheid dreigt (nog) meer vervoersarmoede voor personen met een beperking. Sommige personen kunnen door hun handicap geen beroep doen op deelsystemen of combimobiliteit is onhaalbaar. Aangepast vervoer is dan het enige mogelijke alternatief. Daarom moet er voldoende budget gaan naar aangepast vervoer. Ook de maximumtarieven moeten blijven gelden.